دانلود کتاب گلزار تعويذات pdf فارسی 3 نسخه اصلی

تومان20,000

توضیحات

دانلود کتاب گلزار تعويذات pdf فارسی 3 نسخه اصلی برای شما آماده کرده ایم.این 3 نسخه برای دانلود کتاب گلزار تعويذات pdf فارسی میباشند.

در اکثر سایت ها فقط یک نسخه از کتاب تعویذات را قرار داده اند.اما ما کاملترین مجموعه کتابهای گلزار تعویذات را برای دانلود و استفاده شما کاربران گرامی در سایت قرار داده ایم.

کتاب گلزار تعویذات مانند کتاب کنزالحسینی که در نقوش بسیار کامل میباشد در تعویذات بسیار زیادی دارد.

کتاب اول مجموعه گلزار تعویذات و مجربات عملیات زبان فارسی اردو در 102 صفحه میباشد

فهرست کتاب مجموعه گلزار تعویذات و مجربات عملیات :

بخش اول: در مورد هر قسم عمل بیماری
بخش دوم: در تعویذات درد نیمسر و درد تمام سر
بخش سوم: در مورد تعویذات و عملیات نظر که کسی بر کسی یا بر چیزی چشم بد آمده باشد
بخش چهارم: در مورد تعویذات و عملیات جن و دیو و پری و دفع خوف، کودکان وترس آنها
بخش پنجم: در تعویذات گریه و دفع گریه کودکان
بخش ششم: در مورد تعویذات درد ناف
بخش هفتم: در مورد عملیان درد و آزاد کردن حمل ( مربوط به بارداری و باردار شدن)
بخش هشتم: در تعویذات مربوط به باردار نشدن گاو و گاومیش
بخش نهم: در تعویذات چیچک و جانگره و نچوله و نونکی
بخش دهم: در مورد تعویذات زیادت روغن برآوردن از شیر
بخش یازدهم: در تعویذات سرخ باد و درد چشم
بخش دروازدهم: در تعویذات تجارت و سوداگری
بخش سیزدهم: در تعویذات قماع که بافغانی آنرا غور گویند
بخش چهاردهم: در تعویذات آمدن زبوران شهد بر آوند خالی
بخش پانزدهم: در تعویذات قرع که بافغانی آنرا اخسنطری گویند (قرع: قرعه کشی به فارسی امروزی)
بخش شانزدهم: در تعویذات درد دندان، درد شکم، درد دل و یرقان، سوزش ادرار و خارش و دیوانگی و…
بخش: هفدهم: در تعویذات اقبال و اجلال و فتح و نصرت و تیغبندی و برای هر آفت . هر حاجت و زیادت برکت و …
بخش هجدهم: در مورد جل و مرض فصل
بخش نوزدهم: در تعویذات و عملیات حب و محبت
بخش: بیستم: در تعویذات و عملیات محبت ایضاً
بخش بیست و یکم: در تعویذات جدایی آوردن در میان دو کسان
بخش بیست و دوم: در ذکر در همه جهات و منتر ماران و …
بخش بیست و سوم: در ذکر عملیات ضروریه و نافع در هر نوع
بخش بیست و چهارم: در معلومات امراض و بیماری بیماران
بخش بیست و پنجم: در ذکر حساب ابجدی و ساعت نیک و بد،
حساب رجال الغیب و ذکر ایام نحس و امور تعویذ نویسی و ذکر فالنامه

برای دسترسی بیشتر به کتابهای خیلی کامل و خارق العاده علوم غریبه کتاب رستاخیز مردگان یا کتاب نکرونومیکون نیز در سایت قرار داده شده است

کتاب دوم دعوت حق تعويذات و عملیات نام دارد باز هم به زبان اردو فارسی و در 48 صفحه میباشد

کتاب سوم گلزار تعویذات با فالنامه و خوابنامه به زبان اردو در 155 صفحه میباشد