دانلود کتابهاي علوم غريبه شيخ بهايي خرید کتاب دعا نويسي و طلسم

تومان25,000

توضیحات

دانلود کتابهاي علوم غريبه شيخ بهايي خرید کتاب دعا نويسي و طلسم برای شما اماده کرده ایم.با دانلود کتابهاي علوم غريبه شيخ بهايي و خرید کتاب دعا نويسي شيخ بهايي یا کتاب طلسم شيخ بهايي میتوانید آثار این دانشمند بزرگ را تهیه کنید

این مجموعه اثار و کتابهاي علوم غريبه شيخ بهايي شامل 6 کتاب میباشند:

  1. کتاب نقش سلیمانی
  2. سر المستتر
  3. فالنامه جفر
  4. کتاب کشکول شیخ بهایی
  5. گنج نامه شیخ بهایی
  6. اسما الهی و اوفاق شیخ بهایی

شیخ بهایی کتابهای زیادی دارد اما این کتابها در مورد علوم غریبه و دعانویسی میباشد.البته بجز شیخ بهایی شخصیت معاصر او که در علوم غریبه مسلط بود نیز اثار خوبی دارد مجموعه کتاب میرداماد کبیر نیز در سایت وجود دارد

آثار و کتابهاي علوم غريبه شيخ بهايي از گستردگی زیادی برخوردارند.در مورد انواع مباحث علمی هرفانی دینی و عقلی در انها وجود دارد.البته ما در این بسته بیشتر کتاب دعا نويسي شيخ بهايي قرار داده ایم.

بطور مثال فهرست کتاب فالنامه جفر  :

فهرست سوال و جواب های کتاب :
مورد علم حاصل شود یا خیر
مورد کار به آسانی بر آید یا خیر
در مورد نکاح نفع باشد یا خیر
مورد سلطنت باقی ماند یا خیر
مورد ملک مسخر شود یا خیر
غصب سلطانی به مورد کس رسد یا خیر
دیدن سلطان در مورد وقت مصلحت است یا خیر
از عبور مورد لشکر آفتی رسد یا خیر
مورد معزول به عمل رسد یا خیر
در مورد موضع دفیخیر است یا خیر
از مورد زن مطلوب حاصل گردد یا خیر
از مورد زن فرزند آید یا خیر
مورد رای صواب است یا خیر
فالنامه جفر شیخ بهایی
از مورد سلوک و ریاضت فایده بیاید یا خیر
مورد مشکل حل شود یا خیر
مورد مهم سامان پذیرد یا خیر
مورد شغل به تمام رسد یا خیر
مورد حاکم معزول گردد یا خیر
بر دشمن ظفر یابد یا خیر
از سلطان منفعت رسد یا خیر
در مورد امر صلح بهتر است یا خیر
مورد رسول به مراد باز آید یا خیر
مورد رفعت و مرتبه صاحل شود یا خیر
مورد مال به آسانی حاصل شود یا خیر
مورد نکاح مبارک باشد یا خیر
مورد فرزند نیکبخت باشد یا خیر
مورد شخص صادق القول هست یا خیر
مورد سر آشکار شود یا خیر
مورد شخص اطاعت کند یا خیر
مورد شخص گناه کرده است یا خیر
از مورد دشمن آفتی رسد یا خیر
مورد امانت نیک محافظت کند یا خیر
مورد مریض صحت یابد یا خیر
مورد دزدیده و کم شده باز آید یا خیر
مورد حاجت روا شود یا خیر
مورد کشتی به سلامت باز آید یا خیر
مورد شخص توانگر گردد یا خیر
مورد غایب به سلامت باز آید یا خیر
مورد خبر راست است یا خیر
مورد بیع و شری تافع باشد یا خیر
مورد ملتمس باز آید یا خیر
در مورد شرکت نفع باشد یا خیر
مورد شخص دوست هست یا خیر
مورد شخص به صلاح باز آمد یا خیر
مورد بلا دفع شود یا خیر
بر مورد شخص اعتماد هست یا خیر
مورد محبوس خلاص گردد یا خیر
مورد گریخته به دست آید یا خیر
در مورد موضع بودن بهتر است یا خیر
از مورد خوف نجات یابد یا خیر
مورد سفر نافع باشد یا خیر
مورد وام گذارده شود یا خیر
مورد بنا میمون باشد یا خیر
آشکارا کردن مورد سر بهتر است یا خیر
مورد زراعت سودمند بود یا خیر
عاقبت مورد کار خیر باشد یا خیر
تعداد صفحات : ۷۵
زبان کتاب : فارسی
فرمت کتاب : پی دی اف