دانلود کتاب مخزن الاوفاق غزالی نسخه اصلی

تومان15,000

توضیحات

دانلود کتاب مخزن الاوفاق غزالی نسخه اصلی را اماده کرده ایم.با دانلود کتاب مخزن الاوفاق غزالی نسخه اصلی میتوانید به محتوای ان دسترسی داشته باشید و از ان استفاده کنید.

کتاب مخزن الاوفاق در فرمت پی دی اف به زبان فارسی و در 270 صفحه میباشد

کتاب مخزن الاوفاق دارای ویژگی خاصی میباشد و ان هم تمرکز بر روی بخش اوفاق میباشد.از این جهت مانند اثار خاص در علوم غریبه همانند کتاب کنز الیهود یا کتاب اسرار قاسمی میباشد که بر روی بخش های ویژه ای تمرکز دارند

البته در سایت در مورد کتاب جفر یا کتاب رمل هم اثار بسیار زیادی میباشد که بخش مهمی از علوم غریبه میباشند.

این کتاب مخزن الاوفاق تالیف غزالی میباشد

فهرست مطالب مخزن الاوفاق:

لوح اسم معید، لوح اسم لطیف، لوح اسماء
حافظ، لوح محمد، لوح السماء محیط، علم لوح اعداد
در بیان کیفیت وضع اعداد به طریق لوح تام
در کیفیت وضع اعداد به طریق لوح غیر تام
در وضع اسامی
در خواص اعداد لوحی (خاصیت ۳ در ۳ …. خاصیت ۳۶ در ۳۶)
کتاب مخزن الاوفاق
جداول سوره نصر
نجات از سختی و فراوانی رزق
روش دیگری برای وجوب ریاضت
شرح ایصال اجنه به آدمیان
شرح تسکین زوجه و ایجاد مهر و محبت
شرح باطل ساختن جادو
شرح راه رهایی از اجنه
شرح لکنت زبان
شرح به هلاکت رسانیدن دشمن و اموال وی
شرح استخراج دفاین، اشیاء زیر خاکی، گنج یابی
روش دیدن اعتبار و مقام
روش دور ساخت هرگونه آفات
شرح درمان بیماری و شرح تقسیم ساعات هلال و دفع بیماری از بدن
روش ساکن کردن زن در خانه ، روش صحیح و تجربه شده مهر و محبت
روش خاتمه دادن به جنگ و پراکنده ساختن دشمن
روش مواجه با حسن قبول و لطف
برای امنیت از دشمن و سارق
اگر محبت و مهر می خواهید
شرح درد شکم و شرح شکست دادن دشمن و دفع دشمنان
شرح استخراج اسم از اشکال رمل و شرح
حرز با برکت و روشی برای مهر و محبت
شرح حرز با برکت و شرح نیش عقرب و شرح اسقاط حروف از غزالی
حرز حروف نورانی و شرح میزان حرزها
درباره اول سه ویژگی سه خواص و حرز پنچگانه
و ویژگی های حرز شش گانه و حرز هفتگانه
و حرز هشتگانه و حرز نه گانه
شرح هفت طلسم، طلسم مشتری، طلسم مریخ،
طلسم خورشید، طلسم زهره، طلسم عطارد، طلسم ماه
درباره خواص اسماء اعظم
درباره دعای مشهور فس (قلنسوه)
درباره جلوگیری از حاملگی، درباره راحت کردن زایمان و درد زایمان
درباره چشم زخم و نظر
درباره خواص چشم قورباغه و درباره پرندگان آسمان، درباره باران
درباره افشای راز فرزندان آدم و دختران حوّا
درباره شفا و طدربارهت و درباره خصومت و دشمنی
و دربارهت مهر و سعادت و درباره بخور ایام
درباره اعمال مورد نیاز زنان و مردان
درباره تقارن ماه و زهره
درباره طلسم رز و پر برکت
کتاب مخزن الاوفاق
عزائم دفع صف
عزائم حضور صف
عزائم تسریع در کار
برای آزادی محبوس
شرح شکار ماهی، شرح مهر و محبت، شرح
مقامات بالاتر، شرح مهر و محبت، شرح شعله در
ساختن مهر و محبت، شرح دفع ترس و هراس، شرح
حاجات و امال، حفظ از چشم زخم و دشمن
درباره چشم درد و درباره راندن اجنه و دربارهت ازدواج
و درباره سرقت و دزدی و درباره عزیمت بی مانند
و درباره جلب مهر و محبت و عشق و دوستی
و درباره افزایش شیر مادر
درباره عظمت یافتن در چشم همسر خود،
درباره دفع سر درد – سردرد
شرح حاجت، شرح بیماری های تبدار، شرح ترس،
دربارهت فوت و یا عدم فوت بیمار، درباره ابطال سحر
و جادو و طلسم دشمنی
درباره مغلوب ساختن دشمن
برای وجود برکت در خانه و محل کار
دربارهت فوائد هفت طلسم
دربارهت ممانعت و درباره ممانعت زن از جماع
درباره ممانعت از دشمن، درباره پریشان ساختن دشمن،
درباره ارعاب دشمن، درباره پریشان ساختن دشمن،
درباره حراست از دشمن، درباره ممانعت از دشمن،
محافظت از سارق و دشمن
درباره مغلوب کردن دشمن، درباره هلاکت
دشمن، درباره نابود ساختن دشمن
درباره احذ تدبیر در مقابل دشمن و هلاکت
ساختن دشمن و درباره نابودی دشمن و درباره
کنترل دشمن و پراکنده ساختن قشون دشمن
درباره حراست شهر، مال و ملک و باغ و باغچه
از دشمن، درباره حراست از دشمن و عزائم جنگ
و درباره غلبه بر دشمن و ظالم و ستمگر، درباره
جنگیدن با دشمن، درباره عزائم جنگ و
ممانعت از ارعاب در جنگ
خواص برای تجارت و کالایی که بفروش نرسیده باشد
برای تحریک و وادار به اطاعت ساختن دشمن
ایجاد معضل در کار
خواص برای کسانیکه از خونریزی رنج می برند،
درباره اعتراف سارق و برای زیان رسانیدن
درباره دیدن راه های پنهان
خواص بزرگ بی نظیر حراست از خطرات
دخول اجنه بر بدن انسان
خواص بزرگ در سوره ی حدید، جلیله مفید برای
محبت، فاده بزرگ با روغن، برای اخراج دشمن از
مکان خود، برای پراکنده ساختن یک ظالم،
فایده برای شکارچیان
خواص بزرگ اسم اعظم، خواص جهت مداوا، وجود
آهن پاره و گلوله در بدن، برای محافظت از باغات،
فوائد علوی و سفلی، فایده اعظم سوره آل عمران،
فواید اسم اعظم الهی از کتب امام البونی، غزالی