کتاب طلسم و جادو 50 عدد برای دانلود

تومان64,000

توضیحات

کتاب طلسم و جادو 50 عدد برای دانلود را آماده کرده ایم.بهترین آثار کتاب طلسم و جادو و علوم غریبه را یکجا میتوانید تهیه کنید

این 50 کتاب دعا نویسی در واقع بهترین و کاملترین میباشند وگرنه تعداد بسیار زیادی کتاب در سایت وجود دارد

960 کتاب علوم غریبه یا کتاب طلسم و جادو در سایت وجود دارد ولی ما اینها را بهرتین میدانیم.

اینها کتابهاي دعا نويسي قديمي نسخه اصلي میباشند و برای اعمال علوم غریبه بسیار استفاده میشوند.البته اینها را میتوان همه طور استفاده کرد یعنی حتی دانلود کتاب دعا و طلسم براي موبايل نیز میباشند و میتوانید بر روی کامپیوتر هم انها را تماشا کنید

حالا لیست انهار را معرفی میکنیم:

-کتاب شمس المعارف کبری

شاید بتوان گفت شمس المعارف کبری بهترين کتاب دعانويسي قديمي میباشد.کتابی بسیار معابر در زمینه علوم غریبه و اعمال روحانی
2-کتاب طمطم هندی
3-کتاب کلیات اساطیر آصف بن برخیا
4-کتاب اسرار العارفین و زبده السالکین
5-کتاب زبده الطلسمات
6-کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار
7-کتاب سرالمستتر شیخ بهایی
8-کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد
9-کتاب شفا الاقسام و الاحزان
10-کتاب شش رسائل در علوم جفر
11-کتاب کشکول افشاری ارومیه ای
13-کتاب کنوز الاسرار الخفیه
14-کتاب مفاتیح الاسرار
15-کتاب کلیات بحر العجائب
16-کتاب بحرالغرایب
17-کتاب بحرالمعارف
18-کتاب تحفه الدراویش
19-کتاب جامع الدعوات کبیر
20-کتاب جنانی همدانی

کتاب جنانی همدانی یک کتاب طلسم نویسی بسیار عالی میباشد که شامل آموزش این علوم میباشد و برای مورد عالی هست
21-کتاب حرز الامان من فتن الزمان
22-کتاب خزائن نراقی
23-کتاب خزائن الاسرار
24-کتاب جواهر مکنونه
25-كتاب خواص القرآن تأليف أبو حامد الغزالي
26-كتاب شاقان هندي
27-كتاب صمور هندی
28-کتاب دعا مستجاب
29-كتاب کشکول شيخ بهايي
30-كتاب کنزالحسینی

شاید بتوان کتاب کنزالحسینی را بهترين کتاب دعانويسي قديمي عنوان کرد.در بحث شاکله سازی این کتاب بهترین مورد میباشد
30-کتاب اسرار المکتوم فی اسرار المخزون
31-كتاب کنزالیهود
32-كتاب گلشن سیاه قلم
33-كتاب گلهای ارغوان
34-كتاب گنج رایگان
35-كتاب مجربات سلیمانی
36-كتاب بحر الاسرار
37-کتاب گوهر شب چراغ
38-کتاب طلسمات اسکندر
39-کتاب عجایب الاسرار محمود دهدار
40-کتاب مفاتیح المغالیق
41-کتاب مخزن الاوفاق
42-کتاب مدینه طلسم
43-کتاب مرتاض نامه هندی
44-کتاب احکام نجوم تالیف ابوریحان بیرونی
45-کتاب نقش سلیمانی
46-کتاب هفتاد دو دیو سلیمان
47-کتاب مجربات سروقدی
49-کتاب اسرار قاسمی
50-کلیات کتاب مستطاب سرخاب رمل

برای مثال فهرست کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفا:

دعوت خادمین غیبی
دعاها برای کاشتن و بذر افکندی کشاورزان برای برکت محصول
اطلاع از عالم غیب هیبت و عظمت
افزایش مشتری یک دکان و رونق تجارت
اگر کسی وارد محل خوفناک و ترسناکی شود این عمل را انجام دهد
باطل کردن سحر و جادو و شخصی که سحر شده و طلسم شده
درمورد دعوت از راه دور و آوردن شخصی از راه دور به نزد خود
درمورد ازدواج دختران و زنان که خواستگاری ندارند و پیدا شدن خواستگار
درمورد اضرار و تخریب دشمن و نابودی فرد ظالم با خواندن سوره مائده و…
درمورد اطمینان از شغل خود
درمورد اینکه بدانی بیماری که نظر زده شده و زخم چشم او را مبتلا کرده یا …
با استفاده از سوره قل اعوذ برالفلق
درمورد آزار رساندن به دشمن و به زحمت و دردسر انداختنش و عمل به…
درمورد باز کردن زبان اطفال
درمورد بدست آوردن اعتبار
درمورد برکت در شکار

درمورد برگرداندن شخص فراری
درمورد بطلان زخم چشم و تشخیص آن
درمورد بطلان سحر و گشایش در کارها با جدول حروف
درمورد بهبود بیماری روحی و روانی و شفای کامل
درمورد بهبود بیماری فلج
درمورد بهم زدن شراکت در کار و فعالیت با کسی و انصراف شراکت با شخصی
درمورد بهم زدن کار یا عملی
درمورد پر خیر و برکت شدن درخت میوه و باغ
درمورد پیدا کردن هیبت و عظمت و قوت و قدرت و افزایش نیروهای درونی
درمورد پیدا کردن یار و معشوق و دوست و همدم و وفق مربوط به آن
درمورد تقویت حافظه و ذهن و تقویت حافظه
درمورد تنگ نفسی با خواندن سوره فاتحه و…
درمورد توقیف اشخاص
درمورد جلب رضایت در ازدواج با طلسم آن

درمورد جلب مهر و محبت و دوستی
درمورد جلوگیری از انحراف زنان و دختران با استفاده از طلسم
درمورد جلوگیری از سقط جنین
درمورد حفاظت مزرعه از زیان پرندگان
درمورد خلاصی از افتراح و زبان بند دشمن و دشمنان از شر سخن چینی و تهمت و افتراح
درمورد خلاصی از حشرات موذی
درمورد خلاصی از زندان با رسم مثلث حروف
درمورد خلاصی زندانی که بناحق حبس شده
درمورد داشتن اولاد و فرزند پسر و راحتی زایمان زن باردار
درمورد در امان ماندن از شر دشمنان ظالم و ستمگر با خواندن سوره…
درمورد درد شکم، درد ناف, درد گردن، درد دست و درمان بیماری آبله و…
درمورد درمان بیماری های قلبی و عروقی
درمورد درمان تب شدید شخصی

درمورد دسترسی به شخص مهم، اگر قصد ملاقات و صبحت با شخص مهمی را دارید
درمورد دفع انس و جن و شیاطین
درمورد دفع آتش و آتش سوزی با خواندن ذکر
درمورد دفع بیماری فلج و امثال آن
درمورد دفع جنگ و دشمنی
درمورد دور کردن بیماری و مرض از یک خانه
درمورد رسیدن به آرزوهای خود با نگهداشتن مربع طلسم وفق مربوطه با خود
درمورد رفع بی خوابی و خواب آلودگی با خواندن سوره اعراف و…
درمورد رفع بیماری نامشخص و ناعلاج
درمورد رفع جنون که با مشک و کافور در زعفران نوشته بر بالین سر بیمار آویزان کنند
درمورد رفع درد دندان و دندان دردهای شدی
درمورد رفع درد کودکان و اطفال
درمورد رفع دل درد

درمورد رفع زنای زن و مرد
درمورد رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها
درمورد رفع سردرد
درمورد رفع کابوس های ترسناک شبانه و بختک و معالجه بیماری که دچار کابوس و خیالات واهی شده است
درمورد رفع مشکلات و عدم تکرار مصائب و سختی ها
درمورد رونق کسب و کار و روزی
درمورد زیاد گریه کردن کودکان و اطفال
درمورد شناخت سارقین و پیدا کردن دزد و مال دزدی شده و یافتن آن
درمورد صحبت با اجنه و ایجاد ارتباط با اجنه و مشورت با آنها و استفاده از توانایی آنها، برای اطلاع از امور و استخدام خدام آنها و معشور شدن با آنها و سوال کردن از آنها و…
درمورد عدم ورود ساریق به منزل
درمورد فروش اشیاء و اجناس و کالاهای مغازه و تجارتخانه خود با آیات کریمه…
درمورد کسب حاجات نزد بزرگان
درمورد کسب موفقیت در اجتماع
درمورد گشایش بخت و اقبال و دعاها بخت گشایی دختران
درمورد گشودن بخت دختران جوان و کسانیکه خواستگاری ندارند

درمورد محافظت انسان و حیوان و ملک و جنس و باغ و بوستان محصولات از چشم حسود و زخم نظر با مربع اسم اعظم…
درمورد محبوب القلوب بودن زنان
درمورد محبوب القلوب کردن خود و این طلسم را بصورت مثلث رسم نماید که با اذن خداوند گرفتار محبت وی شود و محبوب القلوب همگان شود
درمورد مصون بودن از زخم چشم و چشم زخم
درمورد مصون ماندن از حلول اجنه
درمورد مصون ماندن از شر جن و انس و شیطان و وسوسه های شیطانی
درمورد مصونیت از غرق شدن در دریا و کسیکه در راه مسافرت از طریق دریا است که غرق نشود
درمورد معالجه بیماری سرخک و وفق مثلث آن
درمورد نابودی و هدم یک منطقه در ساعت رویت مریخ و…
درمورد نزول باران
درمورد یافتن کودک گمشده یا کودک گریخته
پیچ خوردگی پا هنگام راه رفتن
برای بیخواب کردن دشمن با دستور…
برای تحریب و افرار و قهر دشمن با سوره بقره…
برای جلب مهر و محبت و عمل تشیر و اثر کردن مهر و محبت به شخص مخاطب
در بیان اعمال غریبه و امور عجیبه
در جایی که احتمال چشم زخم می رود
در فضیلت و فواید خواندن قرآن کریم
دعای دعوت موکل خادم حرف (میم)

دعای موکل حرف (کاف)
دعای دعوت موکل خادم هر حروف
رهایی از تنگدستی و فقر و فلاکت و بی پولی
شرایط قرائت کتاب شریف قرآن کریم
طلسم پیدا کردن دفینه یا گنج یا خزینه
کسیکه دچار چشم زخم شده و درمورد هر گونه چشم زخم
مجموعه طلسمات و دعاها
مربع اسم اعظم الحق درمورد رفع هر مشکلی
مربع حروف درمورد هر نوع مقصودی
وفق حرف (ن) و خواص و فواید آن و موکل و خادم حرف (ن)
هکذا درمورد در امان ماندن خانه از حشرات موزی
هکذا درمورد رسیدن به اهداف و امیدها و آرزوهای خود در زندگی و کار و تجارت با رسم مربع وفق مربوطه

حالا کمی بیشتر در مورد کتاب طلسم و جادو بدانیم:نقش و ارتباط مانترا با طلسم و جادو بررسی میکنیم:

مانتراها نوعی جادو در چین هستند و به ترتیب یا هجاهای خاصی برای القای جلوه های ویژه خاص بیان می شوند. تابوهای زبان تا حد زیادی توسعه می یابند، با رسیدن به سطح عبادت معنوی، ممکن است منجر به شکل گیری شود.

مانتراها خرافات نیستند، بلکه زبانی هستند که انسان ها برای بیان افکار خود از آن استفاده می کنند. آنها از فرهنگ تائوئیستی کشور من برای هزاران سال به ارث رسیده اند. در تاریخ ثبت شده است که از یک عمل جادوگری سرچشمه گرفته است. پس از معرفی فرهنگ بودایی در کشور من، مانتراهای سانسکریت به طور گسترده در زمینه بودیسم مورد استفاده قرار گرفت.
اولین شخصیت “Om” در مانترا Guanyin Bodhisattva که نماد پنج حکمت است، یک شخصیت فرخنده است. بیشتر مانتراها با شخصیت “Om” شروع می شوند. “مانی” به معنای گنج است، “پادمه” مخفف گل نیلوفر آبی است و “هو” کلمه دانای کل برای اعلام و دعوت گوانین بودیساتوا است. مانترای کامل را می توان اینگونه ترجمه کرد: “تو ای جواهر نیلوفر، همه دانایی را عطا می کنی.”

از طریق تلاوت مداوم مانترای شش شخصیتی بزرگ درخشان، شما شایستگی های بی پایان آوالوکیتسوارا بودیساتوا را به یاد می آورید و دعوت می کنید، گویی او را از دور صدا می زند، و او با شفقت دلپذیر پاسخ می دهد و تمام آرزوهای شما را برآورده می کند.

در مجموع، خواندن اوم (ونگ)، ما (ما)، نی (نی)، پا (بی)، می (می)، هونگ (هونگ) می‌تواند شش نوع آفت حرص، نفرت، هذیان، تکبر را برطرف کند. حسادت و بخل و درب شش قلمرو را ببندید از شش قلمرو تناسخ فراتر بروید و در سرزمین پاک متولد شوید تا به بودی برسید. اگرچه مانترای شش شخصیتی بزرگ روشن تنها یک مانترای کوتاه شش شخصیتی است، اما شامل تمام اصول عمیق بودایی است، و همچنین جوهر تمام آموزه های بودایی را متمرکز می کند.

اگر موجودات معمولی بخواهند تمام دارما را در این زندگی بشنوند، درک کنند و تمرین کنند، بسیار دشوار خواهد بود، اما همه اینها در مانترا شش شخصیتی بزرگ درخشان خلاصه شده است. این به ما و همه موجودات ذی شعور خواهد رسید.
مانترا اطلاعاتی است که مقدار مشخصی انرژی دارد. یک عمل جادوگری زمانی که تابوی استنادهای زبانی به حد افراط توسعه یابد و به سطح عبادت معنوی برسد، ممکن است استنادها شکل بگیرد. مانتراها در زبان شفاهی تابو هستند و معمولاً استفاده از آنها ممنوع است و پس از استفاده از آنها قدرت های ماوراء طبیعی دارند و باعث مرگ حریف می شوند. نمایش تحت اللفظی طلسم طلسم است.

مانتراها نوعی جادو در چین هستند و به ترتیب یا هجاهای خاصی برای القای جلوه های ویژه خاص بیان می شوند. تابوهای زبان تا حد زیادی توسعه می یابند، با رسیدن به سطح عبادت معنوی، ممکن است منجر به شکل گیری شود. مانتراها در زبان گفتاری تابو هستند و معمولاً استفاده از آنها ممنوع است. نمایش تحت اللفظی طلسم طلسم است. مانتراها خرافات نیستند، بلکه زبانی هستند که انسان ها برای بیان افکار خود از آن استفاده می کنند. آنها از فرهنگ تائوئیستی کشور من برای هزاران سال به ارث رسیده اند. در تاریخ ثبت شده است که از یک عمل جادوگری سرچشمه گرفته است. پس از معرفی فرهنگ بودایی در کشور من، مانتراهای سانسکریت به طور گسترده در زمینه بودیسم مورد استفاده قرار گرفت.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب طلسم و جادو 50 عدد برای دانلود”