خطرناک ترين کتاب علوم غريبه دانلود + معرفی

تومان15,000

توضیحات

خطرناک ترين کتاب علوم غريبه دانلود + معرفی را در این محصول اماده کرده ایم.خطرناک ترين کتاب علوم غريبه را میتوان شمس المعارف کبری دانست که برخی دستورات برای اولین بار در این کتاب امده است

البته کتاب دعا نویسی زیادی در سایت وجود دارد اما دلیل انتخاب شمس المعارف به عنوان خطرناک ترين کتاب علوم غريبه در واقع گستردگی مباحث و دستورات بسیار خاصی هست که در این کتاب وجود دارد.

قيمت کتاب دعا نويسي شمس المعارف بسیار مناسب میباشد.البته ما 4 نسخه از این کتاب را اماده کرده ایم.

تعداد صفحات : نسخه اول 1035 صفحه – نسخه دوم : 1082 صفحه – نسخه سوم : 388 صفحه – نسخه چهارم : 63 صفحه

فهرست خطرناک ترين کتاب علوم غريبه

فهرست مطالب نسخه اول:

رازهای حروف نقطه دار در علوم غریبه
در مورد اعمال حرف دال
تفاوت در مورد انواع اعمال محبت و عشق
اقسا وحی مع وضاحت
شغف در عبادت
در مورد حفظ از خصم و دشمنان
رموز وفق مربع
دستوری برای موفقیت در کار ها
گشایش رزق و اسانی امور
رمزهای عدد ها


طریقه عمل کسر بسط و وقت در ساعت
عمل جلالی برای نابودی دشمن
منازل قمر
شرائط استعمال
در مورد سوره مبارکه حمد
تفصیل مضامین کتاب
در مورد محبث بسیار سریع
دستور برای دعوت از حرف الف همانطور که میبینید در میان انواع طلسم و کتابهاي دعانويسي شمس المعراف کتابی بینظیر است
حالات بر جهان دوازده و تعلق ایشان با کلمه طیبه
ساعتهای سعد و نحس (در ایام هفته شنبه، یکشنبه و…)
اضمار ملائکه حروف که بیدون ازین
احکامات منازل بیست و هشت قمر
صورت های منازل قمر و احکامات ایشان
برج منزلها
معرفت اصول منازل
احکام طلوع منازل
تقسیم منزل ها بر فصلهای چهارشنبه برج و متعلقه شهر
حصه های زمانه
بیان هواها
فاصله های آسمانها و ابر
بیان قمر
اشارات و تدابیر نجوم چهارشنبه اجرام کواکب
ستاره ها دوره هفت آسمانها می کنند
مقامات بروج
شرف کواکب
روز ستاره ها
طبائع کواکب
باب پنج بسم الله و خواص و برکات ایشان
نقش چهار فرشتگان
دعا برای اخلاق خوب و صفای باطن
دستور ثروت در یک سال
در مورد محبت و دوستی
برای قدرت ذهن و حافظه
عمل بهترین تنگ حالی
رفع بدهی و خلاصی از بدهکار
اسان شدن تولد و زایمان
داشتن فرزند خوب و زندگی ان
برای روز قیامت و نجات از خشک قادر متعال
در مورد رازهای بسم الله
ورد برای پوره شدن حاجت
عملی برای بازگشت مال دزدیده شده
علاج لقوی
عمل برای داشتن زندگی خوب
رواج تحریر بسم الله
عمل بسم الله برای برکت زندگانی
خواص ذکر بسم الله
کرشمهای بسم الله
در مورد موارد حروف بسم الله
فراخی سینه
اسماء الهی دارای حرف باء و خواص ایشان
اولیت حرف سین
در مورد سوره یاسین و کاربرد ان
اسرار خلق تسخیر کشف ارواح قلب
رموز اسم سلام
در مورد حرف میم و رازهای ان
حقائق ایمانی و انوار قدسی جلوگری
طریقه دوستی جنات
عمل برای کار گرفتن از جنات
حرف میم و تعلق وحی
دائره میم و خواص ایشان
طریقه مجرب برای حاصل کردن کشف
در مورد اعتکاف و خلوت گزینی
برای لوح نور و کاربرد ان
حروف زاویه های مثلث
متعلق این بیان
فائده های بی شمار لوح نور
زنده کردن مرده گان را حضرت عیسی
اسماء که برایشان حضرت عیسی
علاج بد نظر
صفت دائره
حاجت که تمام شود دعاء بلعم بن باعورا
توابع ارابع و دائره های مخصوص ایشان
فرشتگان انتظام کننده گان دنیا
نامهای موکلات اطراف چهار
آن اسماء و دعوات که درندگی دنیا وی در هر چیزی
خواص اسماء حسنه
عمل برای نرم خویی ادم سخت دل
در مورد بعضی اسما و خواصشان
خواص آیت محکمات و مقطعات
حقیقت حروف مقطعات
اقسام حروف
پی دی اف شمس المعارف کبری فارسی
کاربرد اسما حسنی
مسمی و مقتضی اسم اعظم
خواص گرانقدر بعضی الفاظ
فصل دهم دعوات، خواص و اسرار سورت فاتحه
دعای تسخیر روحانیت سوره فاتحه
عمل برای هر حاجت و محبت
عمل برای مائل کردن دل مطلوب
فائده های دیگر عجیب سورت فاتحه
تجربه امام ابن قیم رحمه الله
ازاله اثرات زهر
تجربه شیخ شهاب الدین سهروردی
آیات لطف برای مطلب آوردن
علاج حفقان
عمل برای نظر تیزی و دور کردن مرض های چشم
علاج و درمان دردهای جسمی و سستی تکان
خواص سوره فاتحه و اشعار حضرت علی (ع)
عمل مسنون برای حافظت از هر قسم بلا
طریقه خواندن ذکر حجاب القفل
رحمت های خدا انوار و اسرار ملکوت
فوائد کلمه طیبه
سر امداد و عقد حروف
تصریفات و فائده های اسم اعظم
حفاظت از عذاب قبر
غالب شدن بر دشمن
واقعه پادشاه چین
واقعه یک شخص را قتل نمی توانست
علاج شخص غائب حاظر کردن
عمل برای پیدا کردن درد در چشم کدام شخص
عمل برای نه آمدن در خواب
عمل برای رنج کردن دشمن
علاج مرض لاعلاج
معجل انواع العذاب جمیعه
عمل برای هلاک کردن دشمن
کمیابی در مقدمه (دوسیه) و حاصل کردن هر حاجت
عمل برای غلبه در جنگ
عمل برای تیر شدن بر مقام خوفناک
برای حاصل کردن حاجت
برای حل کارهای مشکل و خواص بی شمار
معلوم کردن حال مریض و یا شخص غائب به عمل آسان و مفصل
خلاصی یافتن از قید خانه
شمس المعارف کبری فارسی
برای قضاء حاجت گوناگون
دعای اسم اعظم
دعای مسنون برای نجات از غم و رنج
دعا مستجاب حضرت ذوالنون مصری رحمه الله
دعا حاجت روائی
فصل بیان اسم اعظم و دعائی نابینا
پنج آیات شریفه
فصل اثر اسم اعظم
دعا برای مغلوب کردن دشمن
آن مسلمان که حجاب از هر قسم بلا حفاظت کرده باشد
اقوال دیگر درباره برکت اسم اعظم
تحریر حروف سواقط
دعاهای مستجاب
غذا حرام مانع قبولیت دعا است
دعا برای بربادی دشمن
دعا قضایی حاجت
دعای مجرب برای هر عملی
دعای یافتن رزق و روزی و افزایش روزی
استغفار برای حاصل شدن هر حاجتی
رزق بی گمان و قبولیت
ذکر اذکار و دعوات مسخرات
فائده های آیت الکرسی شریف
نقش آیت الکرسی الشریف
فائده های نقش آیت الکرسی الشریف
سوخته کردن دیو واقعه آن و عمل آسان آن
دعای خاص آیت الکرسی
فوائد و خواص آیت الکرسی
دعوت سوره انعام و دعاهای قضای حاجات مهم
بیان ریاضت سورت جن
تسخیر یا کریم یا رحیم
تسخیر کردن موکل آن اسماء و عمل برای حاصل کردن اشرفی روزانه
ریاضت یا کریم یا رحیم و دو اشرفی هر روز
دعوت سوره الواقعه و فوائده کثیره ایشان
عمل برای محبت و یکجا شدن و در قبضه آوردن موکل
دعوت یا لطیف
دعوت یا حی یا قیوم مع اسرار
دعای دیگر برای اسم یا لطیف
دعوت سوره ملک همرائی فوائد کثیره
دعوت سوره الم نشرح مع خواص موکل
فائده سوره الم نشرح
گشایش رزق و روزی
دائره کریمه و اسرار عظیم ایشان
ریاضت سوه اخلاص مع فوائد ایشان
دعوت سوه الهمزه
دعوت سوره الاخلاص دعوت موکل آن
دعاها مسنون برای فراخی رزق و روزی
شرائط لازمی اعمال و خواص اسم قدوس
خواص بی نظیر قرآن کریم
حقیقت توحید و شهادت ایشان
معرفت عارف همه
حصول قربت الله تعالی
حصول توفیق الهی
طریقه اثر و اثر سم و عمل
عمل مشکل کشائی
دعای مجرب در وقت مصیبت
دعای بهترین برای بصارت و بینائی
دعاهای مجرب برای دور کردن رنج و غم
دعاهای زود اثر برای بر بادی دشمن
اعمال مجرب استخاره
چند گفتگوهای ضروری
تحقیق اسم و شریعت
تعریف و تحقیق تسبیح
تقسیم افعال اسماء
رابطه مردان غیب با اسماء الهی
دعا راز عمل و طریقه اعمال
خواص لطیف اسماء الهی
شرائط لازمی بعضی اعمال
معنی عزلت و لطیفه ایشان
طریقه نماز کفایه
وظیفه عجیب و غریب پر تاثیر و خواص و فوائد بی شمار ایشان
اسماء حسنی و نقوش مفید آن
تعداد اسماء حسنی
فائده های لااله الا الله
نقش مطیع و مسخر کردن اجسام روحانی
خواص اسم الله و ابن اسم اعظم است
فوائد زیات اسم رحمان و حل مشکلات
اسم رحیم قبولیت دعا شفا امراض و غیره
اسم قدوس محبوبیت در مردم و خواص دیگر
اسم سلام از همه افات حفاظت و غیره
خواص اسم مومن همه حاجات پوره شود
حفاظت از شر حاکم و خواص بی شمار
بیان اسم عزیز همرائی خواص
راز یک عجیب
اسم خالق و فوائد بی شمار آن
خواص اسم باری و آسانی در کارها
فائده ها بی شمار اسم مصور
فائده های اسم غفار
اسم قهار
اسم رزق برای فراخی رزق اکسیر است
کلمات قابل حفظ
خواص اسم فتاح
راز اسم علیم

امیدواریم با خريد کتاب علوم غريبه شمس المعارف بتوانید در کارهایتان موفق شوید
اسم قابض هلاکت دشمن و مقبولیت در عوام
اسم باسط حصول خوشی و خواص دیگر رزق
اسرار اسم خالص و هلاکت دشمن و غیره
اسم رافع و خواص آن
خواص اسم معز و حصول شهرت
اسرار اسم مذل
اسم سمع قبولیت دعا و خواص بی شمار آن
اسم لطیف و خواص آن از قید رهائی و غیره
اسم خبیر عمل پوشیده و انکشاف اسرار
خواص اسم حلیم حفاظت از غصه حاکم و مقبولیت در عوام
اسم عظیم خواص عزت دائمی و اکبر برای عمل پرده پوشی
اسم غفور خواص غصه حاکم و علاج اینها
اسم شکور خواص مدد در هر کار و مکاشفات غیبی
اسم علی خوش نصیبی و حصول علم و عزت
اسم کبیر در دلهای مردم هیبت پیدا می کند و فوائد بی شماره آن
اسم حفیظ از هر قسم خوف و بدی حفاظت
اسم مقیت و خواص آن
اسم حسیب فائده های بی شمار و پوره شدن هر حاجت
اسم جلیل عظمت در مردم و از ظلمان نجات
اسم کریم خواص رزق بی گمان و فائده های بی شمار آن
اسم رقیب خواص حفاظت ظاهر و باطن
اسم مجیب برای قبولیت دعا اکسیر اعظم
اسم واسع برای درازی عمر و کشادگی رزق و حصول علم و غیره
اسم حکیم فوائد علم و حکمت
اسم مجید در هر کار آسانی و عمل برای وسعت حکومت

البته در مطلب دانلود رايگان قويترين کتاب علوم غريبه به کتابهای معروف پرداخته ایم و انها را شرح و توضیح داده ایم.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خطرناک ترين کتاب علوم غريبه دانلود + معرفی”