خريد کتاب دعانويسي قديمي 50 عدد عالی برای دانلود

تومان64,000

توضیحات

خريد کتاب دعانويسي قديمي 50 عدد عالی برای شما اماده کرده ایم تا دانلود کنید.هدف ما از قرار دادن خريد کتاب دعانويسي قديمي به تعداد 50 عدد این بود که شما عزیزان بتوانید به این علوم با ارزش دست پیدا کنید

این 50 کتاب دعا و طلسم را از سایت ما میتوانید خرید کنید.در واقع کتابهای بسیار زیادی در مورد دعا نویسی و علوم غریبه وجود دارد اماسعی کردیم بهترین کتب علوم غریبه و دعا نویسی را در یک بسته 50 تایی قرار دهیم.

این 50 عدد هم شامل کتاب طلسمات علوی و هم کتاب طلسمات سفلی میباشد

فهرست 50 کتاب برای خريد کتاب دعانويسي قديمي

1-کتاب شمس المعارف کبری

کاملترین کتاب جادو طلسم و علوم عرفانی در دنیای شرق همین کتاب شمس المعارف میباشد
2-کتاب طمطم هندی

طمطم هندی را اکثر دعانویسان مورد استفاده قرار میدهند.
3-کتاب کلیات اساطیر آصف بن برخیا
4-کتاب اسرار العارفین و زبده السالکین
5-کتاب زبده الطلسمات
6-کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار
7-کتاب سرالمستتر شیخ بهایی
8-کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد
9-کتاب شفا الاقسام و الاحزان
10-کتاب شش رسائل در علوم جفر
11-کتاب کشکول افشاری ارومیه ای
13-کتاب کنوز الاسرار الخفیه
14-کتاب مفاتیح الاسرار
15-کتاب کلیات بحر العجائب
16-کتاب بحرالغرایب
17-کتاب بحرالمعارف
18-کتاب تحفه الدراویش
19-کتاب جامع الدعوات کبیر
20-کتاب جنانی همدانی
21-کتاب حرز الامان من فتن الزمان
22-کتاب خزائن نراقی
23-کتاب خزائن الاسرار
24-کتاب جواهر مکنونه
25-كتاب خواص القرآن تأليف أبو حامد الغزالي
26-كتاب شاقان هندي
27-كتاب صمور هندی
28-کتاب دعا مستجاب
29-كتاب کشکول شيخ بهايي
30-كتاب کنزالحسینی
30-کتاب اسرار المکتوم فی اسرار المخزون
31-كتاب کنزالیهود
32-كتاب گلشن سیاه قلم
33-كتاب گلهای ارغوان
34-كتاب گنج رایگان
35-كتاب مجربات سلیمانی
36-كتاب بحر الاسرار
37-کتاب گوهر شب چراغ
38-کتاب طلسمات اسکندر
39-کتاب عجایب الاسرار محمود دهدار
40-کتاب مفاتیح المغالیق
41-کتاب مخزن الاوفاق
42-کتاب مدینه طلسم
43-کتاب مرتاض نامه هندی
44-کتاب احکام نجوم تالیف ابوریحان بیرونی
45-کتاب نقش سلیمانی
46-کتاب هفتاد دو دیو سلیمان
47-کتاب مجربات سروقدی
49-کتاب اسرار قاسمی
50-کلیات کتاب مستطاب سرخاب رمل

امیدواریم با دانلود کتاب دعا نويسي 50 عدد در استفاده و کاربرد ان موفق شوید

دانلود و خرید کتاب دعا نویسی قدیمی

بطور مثال فهرست کتاب فنون تخسيرات سکاکي

روشهای به خدمت دراوردنات کواکب
روشهای به خدمت دراوردنات جن و انس
روشهای به خدمت دراوردنات حب و بغض
به خدمت دراوردن آفتاب، کوکب آفتاب
به خدمت دراوردن شمس، کوکب شمس
به خدمت دراوردن نفس
به خدمت دراوردن زحل، کوکب زحل
به خدمت دراوردن مریخ، کوکب مریخ و روش آن
به خدمت دراوردن حروف اعظم
نسخه مشتری به خدمت دراوردن مشتری از محمد سراج الدین سکاکی
رسم و ساخت مندل حفاظتی
طریقه مندل ساختن، شش میل فولادی
حفاظت از جن و انس
عزیمت زهره، کوکب زهره
به خدمت دراوردن عطارد، کوکب عطارد
عزیمت عطارد
به خدمت دراوردن قمر، کوکب قمر
به خدمت دراوردن جن و انس
به خدمت دراوردن ملک جن
در باره عقد و حل
تاج زهره
ابجد یونانی
تسبیح عطارد
تسبیح الزهره
تسبیح المشتری
تسبیح المریخ
تسبیح ….
به خدمت دراوردن عبدالرحمان ملک الجن
طریقه رسیدن به دولت عظیم…
مندل حفاظتی و مکان نشستن معزّم
افسون به خدمت دراوردن سباع و حوش در درجه ثور و آفتاب
افسون دیگر برای محبت در شرف زهره و درجه حمل کوکب آن
افسون بغض و تفرقه چون زحل یا مریخ در درجه حمل باشد
به خدمت دراوردن عطارد و به خدمت دراوردن قمر و روزه آن و عمل آن در روزهای…
به خدمت دراوردن زهره و عمل بقمر و عطارد وقتی که قمر به عطارد متصل باشد
به خدمت دراوردن آفتاب چون عمل خواهد باید در موضعی باشد که آفتاب منسوب است…
افسون جهت کسب و کار و مال و وسعت رزق و حسن معیشت و کوکب مشتری مربوط به آن
افسون دفع دشمن و فتنه و حرب در دیار دشمنان و کوکب مریخ
اگر خواهی که دم تو روان شود چنانکه هرچه خواهی بتوانی کردن و در دعای که بکنی از حب و بغض و عقد و حل باید که این افسون را در وقت تحویل آفتاب هر برج …
اگر خواهی که پادشاه یهودی پری ها را مسخر خود گردانی باید نه روز روزه داری و خانه پاکیزه پیدا کنی و مندل بکشی و…
سیزده اسم از انجیل حضرت عیس علیه السلام هر که با خود دارد و روزی بر وی فراخ گردد و کارهای عظیم از دست وی برآید که افسون آن این است…
سوره ها و آیات قرآن کریم
در باره اسم اعظم هرکسی اسم اعظمی است بحسب صورت و معنی

حالا درباره مفاهیم عبادت و دعا در اندیشه مسیحی کمی بیشتر بدانیم تا به تفاوت ان در اسلام درک بهتری پیدا کنیم:

در عهد عتیق به معنای؛ با تعظیم و زانو زدن، عبادت در اینجا عمدتاً به عنوان یک عمل دیده می شود، عملی که از یک نگرش درونی ناشی می شود. این را در مزمور 95 نیز می‌یابیم.
هنگامی که عیسی در بیابان وسوسه می‌شود و شیطان او را وسوسه می‌کند تا برای او سجده کند و عبادت کند، عیسی پاسخ می‌دهد: زیرا نوشته شده است: خداوند خدای خود را بپرست و فقط او را بندگی کن. (مت.4:10) عیسی در اینجا از تثنیه 6:13 نقل می کند که می گوید: از خداوند خدای خود بترسید، او را عبادت خواهید کرد. این نشان می‌دهد که عبادت با «ترس از خداوند» ارتباط دارد. شما می توانید صفحات زیادی در این باره بنویسید، اما آنچه ترس از پروردگار در بر می گیرد، ربطی به ترس ندارد، بلکه بیشتر به یک هیبت مقدس، تکریم و احساس عظمت و قداست خداوند و کوچکی و وابستگی خودمان به آن مربوط می شود.
در امثال 22:4 ترس از خداوند برابر با فروتنی است، که با نگرش فروتنانه ارتباط دارد.

در عهد جدید، مفهوم پرستش با ترجمه کلمه یونانی پرستش «proskuneo» که به معنی: تعظیم برای بوسیدن، بوسیدن در تحسین است، ابعاد بیشتری داده است.
نمونه بسیار خوبی از آن را در لوقا 7: 36-50 می یابیم که در آن گناهکار در حال گریه پاهای عیسی را می بوسد و با موهای خود خشک می کند، عیسی درباره این زن می گوید که او عشق زیادی نشان داد. در اینجا معنای عبادت را دوست داشتن و احترام گذاشتن می یابیم، اولین فرمان: عشق به خدا با تمام قلب، روح و ذهن ما یک زندگی پرستش است.
محبت به همسایه ارتباط مستقیمی با این دارد، 1 یوحنا. 4: 7-8 در این مورد صحبت می کند: یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که دوست دارد از خدا زاده شده و خدا را می شناسد. عیسی می‌گوید هر که می‌خواهد هدیه‌اش را به خدا بیاورد، ابتدا باید با برادرش آشتی کند. (متی 5:24) خداوند بیشتر از اطاعت ما لذت می برد تا فداکاری های ما، او به عبادت ظاهری ما یا مکانی که در آن عبادت می کنیم اهمیت نمی دهد، بلکه به دنبال قلبی است که کاملاً وقف او باشد.

عبادت در کجا انجام می شود؟
در گفتگوی عیسی با زن سامری معلوم می شود که بحث این نیست که در اورشلیم عبادت کنیم یا در کوه جریزیم، بلکه این است که: «ساعت فرا می رسد و اکنون این است که پرستندگان واقعی پدر را در روح و در روح پرستش خواهند کرد. حقیقت: زیرا پدر به دنبال چنین پرستندگانی است. خدا عبادت ما را به عنوان یک عمل یا بیان منزوی نمی‌خواهد، بلکه به دنبال عبادت‌هایی است که با تمام وجود به او ارادت دارند و با تمام زندگی به او خدمت می‌کنند و دوستش دارند. پرستش روحی به معنای درک این است که هر آنچه را که می توانیم به خدا بدهیم، ابتدا از او دریافت کرده ایم و آنچه که می توانیم برای او انجام دهیم تنها در صورتی ارزش دارد که توسط روح او رهبری و الهام شود. عبادت به حق یعنی گفتار ما با کردارمان مطابقت داشته باشد. حقیقت در اینجا نیز به معنای اصالت و صداقت است. آیا زندگی روزمره ما وقف خداست؟در برابر خدا تعظیم می کنیم یا در برابر وسوسه های این دنیا؟ اگر گناه را مجاز بدانیم، بین خدا و خود جدایی می آوریم و عبادت ما (مانند قابیل) ارزشی نخواهد داشت، اما اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است که گناهان ما را می بخشد و ما را پاک می کند. (اول یوحنا 1:9)

از طریق عیسی ما دسترسی رایگان به تخت فیض (نماد صندلی رحمت تابوت عهد، “صندوق رحمت”، مکانی که جلال خدا خود را بر اسرائیل آشکار کرد) به دست آورده ایم و می توانیم وارد یک رابطه صمیمی شویم. رابطه با خدا ایستاده این که در این رابطه ارتباط متقابلی وجود دارد، می‌توانیم از عبرانیان 4: 16 ببینیم که می‌گوید ممکن است برای دریافت رحمت به تخت فیض نزدیک شویم و برای دریافت کمک در زمان مقرر فیض پیدا کنیم.
رومیان 12: 1-2 از ارائه بدن خود به عنوان قربانی زنده، مقدس و قابل قبول برای خدا صحبت می کند، و با تجدید ذهن خود می توانیم تشخیص دهیم که اراده خدا چیست.
اول پطرس 2:5 خود را نیز به عنوان سنگهای زنده برای ساختن خانه روحانی، تشکیل یک کهانت مقدس، برای تقدیم قربانیهای روحانی، استفاده کنید.
اول پطرس 2:9 از ما به عنوان نسلی که خدا برگزیده، یک کهانت سلطنتی و قوم خدا برای اعلام اعمال بزرگ او صحبت می کند. زندگی عبادی بر اطرافیان ما تأثیر می گذارد، از طریق عشق به خدا، شاهدان او در گفتار و کردار خواهیم بود و دیگران را به مسیح جلب می کنیم.


از مطالب فوق چنین برمی‌آید که عبادت بیش از هر چیز نگرش قلبی ما نسبت به خداوند است و در نتیجه سبک زندگی منطبق با خواست خدا و کلام اوست: ما عبادت‌کننده هستیم. از این زندگی زمان هایی خواهد بود که می توانیم این را در کلمات و آهنگ های خود بیان کنیم. تنها زمانی که ما با تمام عمر خدا را عبادت می کنیم، کلمات و آوازهای ما خود را بیان می کنند و مانند بخور شیرین در پیشگاه خداوند هستند. بالعکس، اگر خدا را با تمام وجود عبادت کنیم، او را تکریم و ستایش کنیم، در زندگی ما تأثیر می گذارد و با افزایش محبت ما به خدا، محبت به همسایه نیز افزایش می یابد.
این نگرش عبادت را می توان مبنایی دانست که از آن اشکال مختلف در کل عبادت کارکرد پیدا می کند: ما می توانیم خدا را حمد و ستایش کنیم (حمد و ستایش کنیم)، به نام او اعتراف کنیم، اعمال او را اعلام کنیم، خود را فروتن کنیم، او را شکر کنیم و یکدیگر را تشویق، تشویق و تقویت کنید.
عبری 12:28-29 “بنابراین، چون پادشاهی تزلزل ناپذیری دریافت می کنیم، شکرگزار باشیم و بدین وسیله خدا را با احترام و هیبت عبادت کنیم، زیرا خدای ما آتش سوزنده ای است.” کلمه «لاوترو» نیز به معنای عبادت عمومی است که کلمه پرستش ما از آن گرفته شده است.

Col.3:16. بگذارید کلام مسیح در شما پربار ساکن شود و یکدیگر را با تمام حکمت تعلیم و نصیحت کنید و با مزامیر و سرودها و سرودهای روحانی در دل خود خدا را شکر کنید.

افس.5: 18-19 اما پیوسته از روح القدس پر شوید و با مزمور و سرود و سرودهای روحانی با یکدیگر صحبت کنید و برای خداوند در دل بخوانید و شادی کنید و همیشه به نام ما شکرگزار باشید. خداوند عیسی مسیح، خدای پدر، بالاتر از همه چیز، و در ترس مسیح تسلیم یکدیگر باشید.

هدف چیست؟
هدف از عبادت و حمد، تسبیح خداوند، پی بردن به عظمت و قداست خداوند، تمرکز کامل بر خداوند است که او کیست و چه می کند.
با ستایش، اعتراف و اعلام شادی خود را در خدا می یابیم و در ایمان، توکل، آگاهی از خدا و انتظاراتمان از او رشد می کنیم.
مزمور 22:4 می گوید که خدا در ستایش قوم خود بر تخت نشسته است. از طریق ستایش، اعتراف، و پرستش واقعی خود، تخت خدا را می سازیم، او را به خود نزدیک می کنیم، حضور او را تجربه می کنیم و به او اجازه می دهیم با ما صحبت کند.

ستایش و پرستش بسیار فراتر از شادی ظاهری است، حضور در حضور خدا واقعیت شکسته ما را در منظر دیگری قرار می دهد: ما خدا را در جلال و عظمت او می بینیم، ممکن است او را بشناسیم و ببینیم که او بر وجود شکسته و گناه آلود ما مسلط است. دقیقاً در سختی و شکست، ستایش و عبادت ابزاری است برای بالا بردن ما از شرایط و نگرانی های خود و جایگزینی آنها با اعتماد و شناخت عظمت و قدرت خداوند. ما به خدا پناه می بریم تا ببینیم که در حرم او هستیم، جایی که فقط درباره جلال اوست و اینکه او کیست و می خواهد برای ما باشد. (مصور 22:4 ص 75، ص 51، دوم کرون 20، اعمال 4 )

مزمور 139 از دانایی و حضور همه جانبه خدا صحبت می کند، هنگامی که ما اینها را در عبادت خود اعتراف و تصدیق می کنیم، همچنین به او اجازه می دهیم که قلب ما را جستجو و آزمایش کند و آنچه را در زندگی ما درست نیست به ما نشان دهد. این نیز یک جنبه از عبادت است: حضور او آنچه را که در ما گناه و شکسته است آشکار می کند، زیرا این فطرت خداوند است که برای تقدس تلاش کند. جان 16:8 روح القدس از عدالت و قضاوت گناه متقاعد شده است.

جنبه دیگر رهایی است که خدا می تواند به هنگام ظهور در جلال در میان ما بدهد. در سرودهای کتاب مقدس، مزامیر، قدرت رهایی بخش خدا در مزمور 18 و مزمور 40 خوانده
می شود. انتظار حضور قدرتمند او
عبادت و ستایش نیز با جنگ روحانی مرتبط است، ما این را از پیروزی پادشاه یوشافات می آموزیم. حضور خدا در میان ما پاسخی را می طلبد، نور از تاریکی جدا می شود، از طریق اعتراف ما ملکوت خدا به دست خواهد آمد.

در نهایت، باید بدانیم که ستایش و عبادت رویدادی است که هرگز نمی‌توانید آن را به طور کامل درک کنید یا با کلمات توصیف کنید، زیرا شامل حضور خود خداوند نیز می‌شود: توصیف شخصیت و ظاهر چندوجهی او همیشه کوتاه است.

چگونه به عبادت می آییم؟
یک مدل مهم برای تفسیر عبادت ما، خیمه عهد عتیق است که حاوی تعدادی اشیاء بود.

مذبح قربانی سوختنی؛ این تصویر قربانی مسیح برای ما برای آمرزش گناهانمان است، که ما را فرا می خواند تا خود را به عنوان یک قربانی، سرشار از فداکاری و تسلیم در برابر خدا معرفی کنیم. بارها و بارها باید از آنچه عیسی برای ما انجام داده آگاه باشیم و خود را در دعاها و سرودهایمان به او بسپاریم.

دستشویی مسی؛ تصویری از پاکسازی ما از خود محوری و دنیوی اندیشی. وقتی اعتراف می کنیم خون عیسی ما را از گناهان و کاستی هایمان پاک می کند. این کلمه همچنین ذهن و قلب ما را پاک می کند.

شمعدان طلایی تصویر مسیح به عنوان نور جهان و کلام زنده ای است که با ما سخن می گوید و چراغ راه ما است.

نان نمایش تصویری از جامعه درونی ما و وحدتی است که ممکن است در خداوند تجربه کنیم.

در محراب عود، عبادت و نیایش خود را به عنوان بخور به درگاه خداوند تقدیم می کنیم.

از این طریق از طریق قدس می‌توانیم به قدس الاقدس وارد شویم، اینجا جایی است که جلال خداست، جایی که می‌توانیم حضور او را تجربه کنیم و تحت تأثیر او قرار بگیریم تا خودمان نیز شروع به بازتاب جلال او کنیم.
کور. 3:18 “و همه ما که با چهره‌های برهنه، جلال خداوند را بازتاب می‌دهیم، از جلال به جلال به یک شکل تبدیل می‌شویم، زیرا به وسیله خداوندی که روح است.”

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خريد کتاب دعانويسي قديمي 50 عدد عالی برای دانلود”