کتاب طلسمات سفلي 50 عدد از بهترین ها

تومان64,000

توضیحات

کتاب طلسمات سفلي 50 عدد از بهترین را برای شما آماده کرده ایم.بهترین آثار شامل 50 کتاب طلسمات سفلی را برای شما اماده کرده ایم.

این 50 کتاب دعا و طلسم را میتوانید دانلود کنید.

برای خريد کتاب دعانويسي قديمي به تعداد 50 عدد که برای شما آماده کرده ایم میتوانید اقدام کنید.

فهرست 50 کتاب طلسمات سفلي

1-کتاب شمس المعارف کبری

قطعا بهترین کتاب دعا نویسی همین کتاب شمس المعارف کبری هست.البته بصورت تکی این کتاب را در 4 نسخه اماده کرده ایم که میتونید تهیه کنید
2-کتاب طمطم هندی
3-کتاب کلیات اساطیر آصف بن برخیا
4-کتاب اسرار العارفین و زبده السالکین
5-کتاب زبده الطلسمات
6-کتاب تحفه الاسرار فی الادعیه و الافکار
7-کتاب سرالمستتر شیخ بهایی
8-کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد
9-کتاب شفا الاقسام و الاحزان
10-کتاب شش رسائل در علوم جفر
11-کتاب کشکول افشاری ارومیه ای
13-کتاب کنوز الاسرار الخفیه
14-کتاب مفاتیح الاسرار
15-کتاب کلیات بحر العجائب
16-کتاب بحرالغرایب
17-کتاب بحرالمعارف
18-کتاب تحفه الدراویش
19-کتاب جامع الدعوات کبیر
20-کتاب جنانی همدانی
21-کتاب حرز الامان من فتن الزمان
22-کتاب خزائن نراقی
23-کتاب خزائن الاسرار
24-کتاب جواهر مکنونه
25-كتاب خواص القرآن تأليف أبو حامد الغزالي
26-كتاب شاقان هندي
27-كتاب صمور هندی
28-کتاب دعا مستجاب
29-كتاب کشکول شيخ بهايي
30-كتاب کنزالحسینی
30-کتاب اسرار المکتوم فی اسرار المخزون
31-كتاب کنزالیهود
32-كتاب گلشن سیاه قلم
33-كتاب گلهای ارغوان
34-كتاب گنج رایگان
35-كتاب مجربات سلیمانی
36-كتاب بحر الاسرار
37-کتاب گوهر شب چراغ
38-کتاب طلسمات اسکندر
39-کتاب عجایب الاسرار محمود دهدار
40-کتاب مفاتیح المغالیق
41-کتاب مخزن الاوفاق
42-کتاب مدینه طلسم
43-کتاب مرتاض نامه هندی
44-کتاب احکام نجوم تالیف ابوریحان بیرونی
45-کتاب نقش سلیمانی
46-کتاب هفتاد دو دیو سلیمان
47-کتاب مجربات سروقدی
49-کتاب اسرار قاسمی
50-کلیات کتاب مستطاب سرخاب رمل

دانلود کتاب طلسمات سفلي 50 عدد از بهترین ها
دانلود کتاب طلسمات سفلي 50 عدد از بهترین ها

امیدواریم با دانلود کتاب دعا نويسي به تعداد 50 عدد که برایتان اماده کرده ایم بتوانید در اعمال روحانی موفق شوید.

برای مثال فهرست کتاب اسرارالادعیه

یکی از بهترین و کاملترین کتب در زمینه دعاها و
هزاران دعاها حاجات گوناگون مختلف
در مورد مقدمه کتاب و فضیلت علم
در مورد اختیارات و خواص بروج
در مورد معرفت اختیار بروج
برج خاکی, برج آبی, برج آتشی, برج بادی
طالع شخص مسافر
در مورد عقد و نکاح و طالع و بروج
در مورد طالع و بروج
قوت شمس و طالع خداوند
خاصیت برج
برج میزان، برج عقرب، برج اسد و … خواص آن
در مورد بعضی از فوائد و منتخبات بسم الله الرحمن الرحیم
در مورد چهل فوائد مجربه
برای برگشتن شخص کم شده
ببرای محافظت از شر جن و انس
برای درمان بیماری ها مثل بواسیر و…
در مورد تفال
در مورد فواید ایام ماه و تعلق آن به کدام برج
در مورد اوراد و اذکار و تعویضات
در مورد اسماء اعظم و فواید آن – اسماء الحسنی
در مورد خواص سوره فاتحه الکتاب و فواید و اثرات خواندن آن
در مورد خواص سوره اخلاص و فوائد آن
در مورد دعاها برای تقویت حافظه و نیروی ذهن
در مورد ادعیّه متفرقه و حاجات مختلف
تحفه الاسرار
در مورد دعاها برای رزق و روزی و گشایش رزق و دفع فقر و تنگدستی
دعاها برای گشایش کار و کارهای بسته
دعاها برای دفع وسوسه شیطان
برای گشودن بخت دختر بسته شده و بخت گشایی
در مورد عقد السّان
دعاها و دعاهای زبان بند از شر بدگویان
در مورد اولاد و آسان شدن وضع حمل و زاییدن آسان نوزاد
در مورد وسعت معاش و رزق و روزی و گشایش زندگی
دعاها جات – ادعیجات و طلسمات گوناگون برای ثروتمند
و پولدار شدن و اعمال و شرایط و دعاهای مربوط به آن
در مورد دعاها های گوناگون برای مهر و محبت بین دو شخص
مطیع کردن شخص، مطیع کردن دشمن
در مورد کسیکه از عمل معزول شده باشد
در مورد الفت و دوستی و مهر و محبت بین زن و شوهر
در مورد الفت بین الزوجین و غیره
در مورد دعاها ای برای طلاق بین زن و شوهر واقع نشود
ببرای تسخیر محبوب و آمدن شخص غائب
ببرای تجبب و تالیف قلوب و تسخیر مطلوب
در مورد تسخیر ارواح و قلوب جمیع
در مورد شرایط و اداب دعا و دعا کردن
در مورد اعداد حروف و اسماء الله
در مورد خواص و اثرات اسماء الحسنی، خواص نامهای خداوند متعال
در مورد خواص هو الله الذی لا اله الا هو
در مورد تسخیر قلوب
شرح آیه الکرسی و خواص و اثرات عجیب آن
شرح آیات قرآنی که سی و هفت تهلیل آن
در مورد خواص تهلیلات
در مورد آیات کریمه تهلیلی
در مورد خواص آیات کریمه
در مورد نمازهای حاجت، نماز حاجات
در مورد مقاصد عظیمه و مطالب کلیه
در مورد خواص الم الله و طریقه و مربع این ختم
در مورد آیه ختم الله علی قلوبهم و خواص آن
در مورد خواص ختم لَقَد جاء کَم و مربع آن
در مورد خواص و ختم آیه و من یتق الله
در مورد خواص آیه و عنده مفاتح الغیب
در مورد و خواص و ختم آیه الله نور السموات و الارض مثل …
در مورد و خواص و ختم آیه نور، خواص و ختم سوره نور
در مورد خواص حرف ح و حرف م
در مورد خواص حم و طریقه ختم آن و مربع ۴*۴ و رسم آن
در مورد خواص حمعسق و طریقه ختم و نوشتن مربع آن
در مورد برآورده شدن حاجات خود و چندین مربع مربوط به آن
در مورد وفق هر عددی
در مورد طریقه دعوت فاتحه الکتاب و چله نشینی آن
خواص و فوائد و آثار سوره تبّت و طریقه
رسم جدول مربع شکل اعداد آن
در باب فتح الرجال
در باب دفع خصم و دفع دشمن ظالم و حاکم ظالم و جمیع دشمنان
در باب محبت افکندن میان ازواج، محبت بین زن و شوهر
در باب خواص مهر نبوت و رسیدن به حاجات خود
در مورد خواص الباسط و طریقه رسم مربع آن
در مورد شرف زهره
در مورد مربع آیه الکرسی و طریقه رسم جدول اعداد و حروف آن
در مورد دفع سرع، صرع و مرغ سیاه
در مورد امتحان حروف
در مورد جمل و اسقاط
در مورد حمل در شکم زن حامله و فرزند
در مورد علم تکسیر و دعوت علم تکسیر
در مورد معرفت علم تکسیر
در مورد قواعد پر کردن اعداد و فن اعداد
در مورد وفق اعداد و حروف
در مورد خواص مزدجات
در مورد خواص اسم اعظم بدوح
در مورد مظهر و ذوالکتاب
در مورد معرفت نجوم و ستارگان
در مورد منازل قمر
در مورد مطالب مهمّه
در مورد شناختن بروج
در مورد شرح زبور داود
در مورد شرح سوره زبور داودی
در مورد علم رمل و حروف و اعداد
در مورد شخص جن زده، جنگیر

حالا کمی به مفهوم دعا و طلسم در ادیان دیگر میپردازیم:

متن زیر برگرفته از ترجمه یک مقاله خارجی زبان میباشد:

نماز عنصر اساسی پدیده های دینی است و در همه ادیان اعم از ادیان بدوی، ادیان قومی و ادیان جهانی وجود دارد. مناسک دینی از نظر شئون دینی به مناسک منفعل و مناسک ایجابی طبقه بندی می شود. تشریفات منفی بر طبقه بندی مقدس و ناپسند تمرکز می کنند، مانند تابو ، در حالی که مناسک مثبت، مناسکی هستند که هدف آنها ترکیب مقدس و ناپسند است. دعا نماینده مناسک مثبت است. «ارتباطات درونی، تماس و گفتگو بین انسانها و فراتر از انسانها (قدرت ماوراء الطبیعه، واقعیت غایی، خدا، بودا و…)» دعا است و ارتباط دینی به ارتباط اجتماعی بین مردم تشبیه شده است، می توان گفت که.

دعا دارای ویژگی‌های گوناگونی است، از ویژگی‌هایی که انتظار تأثیر عمل‌گرایانه دارند تا مواردی که سودمند هستند. دعاها ، عرایض ، عریضه ها ، توبه های مرتبط با تعمیق ایمان ، آشتی ، اصرار ، شکرگزاری، یا ستایش، فداکاری،اطاعت،احترامنظام می شود . بسته به عواطف ، نگرش ها، نیات، انگیزه ها و غیره افراد و گروه ها محتوای پیچیده و چندوجهی دارد.

همانطور که رسانه اصلی روابط انسانی زبان است، رایج ترین شکل دعا نیز «دعای شفاهی» است. قالب هایی که از عبارات زبانی مانند سایمون ، عنوان و سرود استفاده می کنند در همه ادیان استفاده می شود. اما از سوی دیگر «دعای صوت غیرکلامی» نیز در شمن ها دیده می شود و مواردی نیز وجود دارد که روش « سکوت » را پیش گرفته است. وقتی کلمات رونویسی می‌شوند و متون دعا و متون مقدس ایجاد می‌شوند ، عبارات دعای تلطیف‌شده با نام مستعار شناخته می‌شوند. به این «دعای مکتوب» می گویند و از «دعای آزاد» که به میل خود بیان کننده احساسات است، متمایز می شود. همچنین بین دعاهایی که به ترتیب معین توسط کشیشان و سایر مراجع مذهبی به عنوان «نماز عمومی» و دعاهای شخصی به عنوان «نماز خصوصی» انجام می شود، تفاوت وجود دارد. حرکات نیز مانند کلمات به عنوان وسیله ای برای بیان دعا مهم هستند. حرکاتی مانند پایین سر، گاشو، کشیواد ، سجده و علامت صلیب همگی بیان دعا با حرکت هستند. وقتی زبان و حرکت یکدیگر را تکمیل می کنند، الوهیت سنتی را شکل می دهند و می افزایند، به صورت عبادت و عبادت توسعه می یابد.

هیلر، محقق دینی آلمانی، اشکال دعا را به «دعاهای عرفانی» و «دعاهای دین نبی» دسته بندی کرد. اولی نماز را وحدتی با الوهیت می داند و حالت تعالی و حالت رهایی را با همذات پنداری واقعیت غایی با خود آرمانی می کند. این دعایی است که به تدریج با تمرکز آگاهی و مراقبه به اعماق اتحاد اسرارآمیز می رسد ، به شکلی که در ادیان هندی، بودیسم و ​​ادیان یونان باستان یافت می شود. دومی دعایی است که بر خلاف ذات آمیخته عرفان بر تنش استوار است. دعای رستگاری روح بر فرض قطع ارتباط خدای مطلق یا شخصیت متعالی با وجود انسان و در رابطه با آن است. این شخصیت مشترک یهودیت، مسیحیت، اسلام و غیره است.

دعای ادیان بدوی بر محور طلسم و سحر و جادو است و هدف این است که با دعا چیزهای فراتر از انسان را از ناحیه انسان دستکاری کرده و به مقصود برسند. بر اساس یک نظریه، شکست دستکاری جادویی نگرش علایق این جهان را ناکام گذاشت، نماز را پرستش کرد و آن را به عبادت ارتقا داد. با این حال، حتی در دین توسعه یافته، دعای ساده ابتدایی همچنان وجود دارد و دعای دین بدوی را «مولد نماز» می دانند.

 در شینتوی ژاپنی ، دعای عمومی یک «جشن» است. ایده اصلی دعا برای برکت خداوند و تسکین خشم است، اما بسیاری از آنها مربوط به آداب و رسوم کشاورزی است. دعا برای رفاه و امنیت جامعه اغلب خوانده می شود و «کلمات تبریک اوحرائی» که برای گناهان همه مردم دعا می کند، نمونه ای از دعاهای مکتوب است. دعاهای شخصی نیز رواج دارد و از روش هایی مانند هیکودویشی نیز استفاده می شود.

 در چین، آیین کنفوسیوس در دعای ملی و تائوئیسم دعای شخصی مشترک داشتند. آیین های ملی کنفوسیوس، آیین هایی هستند که بر اساس اندیشه های آسمانی و پرستش نیاکان بنا شده اند. دعا به بهشت، مبدأ جهان، با احترام به نظم اخلاقی انسانی که بر محور خویشاوندی متمرکز است، ادغام شده است. «رایکی» یک کتاب درسی معروف نماز است. تائوئیسم با داشتن عناصری از مذهب عامیانه ایده شینسن را شکل داد و تأثیر گسترده ای بر افرادی داشت که برای سعادت این جهان دعا می کنند، مانند جاودانگی.

 برای سرخپوستان، بزرگترین دغدغه زندگی رهایی از تناسخ است که انسان را به گذشته، حال و آینده پیوند می دهد. آرزوی رهایی به سرود ” ودا ” برای خدایان تبدیل شد. علاوه بر این، روش تمرین برای رهایی توسط یوگا معرفی شد. با توسعه هندوئیسم، ” جنبش باکتی ” مرتبط با خواسته های مردم گسترده شد و انتظار برای رهایی به لطف خدا باعث زندگی پر از دعا شد.

 بودا تعلیم داد که هر کسی می تواند با یادگیری قانون فرخنده به نیروانا برسد . چهار راه اصیل هشتگانه راهی برای کشف حقیقت ایثار است و تمرینی برای اتحاد نهایی وجود و قانون انسان است. اگرچه «دعای عرفانی» از آن زمان به‌عنوان جریان زیرزمینی بودیسم در جریان است، اما در روند انتقال به مکان‌های مختلف، اشکال مختلفی از خود نشان داده است. بودیسم باطنی واکنش بین شخص و بودا با « دعای کاج » را جوهره دعا می دانست و بودیسم سرزمین پاک با رحمت بودا ایده «بودای تسکین دهنده» را موعظه می کرد . سرزمین خالص شینشو ژاپن از کاربرد آمیدابوتسو به عنوان مبنای اعتقاد خود استفاده کرد و دعای سرزمین پاک اوجو توسط نمبوتسو را توصیه کرد. مشخصه بودیسم ذن “Kenshojobutsu” است و گفته می شود که ماهیت واقعی بودا از طریق zazen و koan مشخص می شود و به حالت روشنگری می رسد.

 یهودیت صرفاً مبتنی بر ایده «پیمان» بین خدای یهوه و اسرائیل منتخب است و موضوع دعا، شفاعت ملت توسط کاهنان و پیامبران است. کتاب لاویان در عهد عتیق قوانین عبادت را از دیدگاه یک کشیش آموزش می دهد. در زمان سقوط و ناامیدی ملی ، پیامبران برای تأکید بر ایده «خدای عدالت» برخاستند، از «شریعت» هشدار دادند و برای نجات مردم دعا کردند. مزامیر ، که ستایش و سپاسگزاری از خداوند را می خواند، به طور گسترده به عنوان یک شعر عبادی برای یهودیت و مسیحیت خوانده می شود.

 عیسی مسیح بسته شدن ملی یهودیت را شکست و رستگاری شخصی را به روی همه گشود. به عنوان نمونه ای از دعاهای مؤمنان، او “دعای خداوند” را آموزش داد (“انجیل متی” 6: 9-13، “لوقا 11: 2-4”). نیمه اول دعای جلال خدا و دیدار پادشاهی خدا است و نیمه دوم دعایی برای کمک خدا در این جهان است. مسیحیت “دعای دین پیامبر” است و مبتنی بر این واقعیت است که انسانها در گناه اصلی فقط به لطف خدا نجات می یابند. با پیشرفت متعاقب تاریخ کلیسا ، آیین های پیچیده و الهیات دعا شکل می گیرد ، اما روح اساسی بدون تغییر باقی می ماند. در قرون وسطی ، صومعه به عنوان زندگی زهد دعا رونق گرفت و در اوایل دوره مدرن ، لوتر برای احیای ماهیت درونی دعا استدلال کرد و اصلاحات مذهبی را آغاز کرد .

 دعای اسلامی متأثر از یهودیت و مسیحیت است و صرفاً مبتنی بر اطاعت مطلق از خداوند و رستگاری از طریق رحمت است. بعثت خداوند به حضرت محمد ( ص ) بر اساس قرآن، نماز به عنوان یکی از بزرگترین واجبات مسلمانان ذکر شده است و عبادت پنج بار در روز به شدت رعایت می شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب طلسمات سفلي 50 عدد از بهترین ها”