دانلود کتاب نقش سليماني pdf رایگان نسخه اصلی

تومان15,000

توضیحات

دانلود کتاب نقش سليماني pdf رایگان نسخه اصلی برای شما اماده کرده ایم.با دانلود کتاب نقش سليماني pdf رایگان نسخه اصلی قابل مشاهده برای گوشی اندروید و ایفون و در کامپیوتر میباشد

کتاب نقش سلیمانی مانند کتاب رستاخیز مردگان یا آثار کاملی دیگری همانند کتاب میرداماد میباشد که بسیار کامل و در مورد تمام جوانب علوم غریبه صحبت کرده است.

البته در میان کتابهای دعا نویسی اثار اینگونه فراوان هستند.ولی این کتاب به لحاظ جمع و جور بودن و گستردگی مباحث فوق العاده میباشد.مثلا کتاب هزار طلسم اصلی یا آثار دیگری از علوم غریبه همانند کتاب کنزالحسینی نیز گستردگی با ویژگی خاصی دارند

کتابهایی مانند کنزالحسینی بیشتر بر روی نقوش کارکرده اند.اما کتاب نقش سلیمانی مانند کتاب طمطم هندی گستردگی در موضوعات مختلفی دارد.

فهرست کتاب نقش سلیمانی:

درشرح علوم باطنی خاصه
خواندن عملیّات و نقش و غیره
قسم جلالی و یا جمالی
تعیین مکان و اختلافات مکان
آغاز عمل در عروج ماه
اسم و دعا خواندن
اعمال اجابت صاحب عمل
در شرح برجها و تفسیر فتح الغیر
دائره بروج
در شرح طالع و فن استخراج طالع در مورد حبّ و غیره
در شرح ستارگان و عجایب المخلوقات و مقصود العاشقین
اشکال و رنگ سیارگان و موکلان و اختلافات آنها
در شرح ساعتهای شب و روز که باید دانست و تاثیر ساعات شبانه روز
نقشه دریافت ساعت بطور دهوب کهری، حصّه اول صبح و حصّه دوم بعد میانه روز
جدول ساعتنامه و ساعتهای روز و شب بوجه احسن المعلوم
جدول ساعت نامه
در شرح سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آنها
در شرح بخورات از جواهر خمسه و مقصود العاشقین
در شرح فالنامه ستارگان
در شرح ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب
در خواندن عملیّات رعایت ماههای قمری همچون ماههای شمسی
در شرح معنی اعداد و ابجد در اکثر رسائل که مرقوم است
در شرح حروف تحجّی عاملان فنّ و کاملان علم نجوم
زکوه علم – زکات علم
اقسام تعویذات که شامل آتشی، بادی، خاکی، آبی و شرح آن
در شرح تعویذ نوشتن و زبان بندی و خواب بندی در ساعت عطارد
جهت تیغ بندی در ساعت مرّیخ و بنام دشمن
در مورد محبّت و در مورد ترقی رزق و روزی و ساعات آن
در مورد مرض و تعویذ عداوت در میان ظهر و عصر
در شرح پر کردن نقش
در شرح عملیّات و تعویذات مشتمل بر هجده فصل
عملیات تعویذات در مورد رفع حاجات
در مورد حصول دعا و برآمدن حاجات مجرب
در شرح تعویذات بجهت وسعت رزق و طلب جاه و عزّت
بچهت گشایش و رفع تنگدستی و نوشتن نقش آن
بجهت فروش اشیاء و متاع مغازه خود و نوشتن نقش آن
مستجاب الدّعوات شدن
اسماء الحسنی بحساب حروف ابجد
در شرح عملیّات حبّ و تعویذات آن
در شرح عملیّات تعویذات بغض و عداوت
در شرح زبان بندی
در شرح خواب بندی و خواندن سوره ناس
در شرح تعویذ تیغ بندی و اگر خواهی شمشیر و سلاح دشمن کارگر نشود
در شرح عملیّات و تعویذات در مورد احضار شخص غائب
در شرح گریخته و پیدا شدن او
در شرح شناختن دزد و مال برده و پیدا کردن شخص دزد و محل و مکان آن
در شرح عملیّات و تعویذات رهائی محبوس (آزادی از زندان)
در شرح عملیّات و تعویذات دافع آسیب و غیره
در شرح علامات سحر زده و عملیات و تعویذات دفع سحر و طلسم و جادو و شخصی که جادو شده
در شرح چشم زخم و نظر بندی و عملیات و تعویذات دفع آن
در شرح عملیّات و تعویذات گریه بسیار کودک و طفلی که زیاد گریه می کند
در شرح دریافتن حال مریض و اینکه مریض زنده می ماند یا می میرد و خوب می شود
در شرح آسیب از جن و پری و شخص جن زده
در شرح عملیّات و تعویذات شفای امراض هر نوع بیماری های متفرقه
در شرح معالجات مشتمل بر دوازده فصل که شامل
در شرح علاج خارش بدن
در شرح دفع درد سر
در علاج دردهای مربوط به چشم
در شرح امراض درد دل و دردهای مربوط به شکم
در شرح حذر کردن
در شرح ضرب یعنی ضربه به اعضای بدن خوردن
در شرح علاج سوختگی
در شرح علاج دفعیه و سحر
نسخه جهت بواسیر
در شرح علاج زهر و غیره
در ادعیه های متفرقه دیگر