دانلود کتاب ميرداماد کبير pdf فارسی 20 نسخه اصلی

تومان25,000

توضیحات

دانلود کتاب ميرداماد کبير pdf فارسی 20 نسخه اصلی را برای شما کاربران گرامی اماده کرده ایم.این 20 نسخه که برای دانلود کتاب ميرداماد کبير pdf فارسی قرار داده ایم کاملترین مجموعه کتاب مير داماد کبير میباشد

در واقع در هیچ سایتی این تعداد از دانلود کتاب ميرداماد کبير pdf بصورت یکجا وجود ندارد.البته ما باز هم چندین نسخه علوم غریبه از کتاب رستاخیز مردگان نیز قرار داده ایم که کاملترین در اینترنت میباشد.

و همچنین برای کتاب گلزار تعويذات نیز چندین نسخه کامل قرار داده ایم

اسم کتابهای میرداماد و مشخصات انها:

خود آموز در علوم و فنون غریبه 1

خود آموز در علوم و فنون غریبه 2

خود آموز در علوم و فنون غریبه 3

مکمل میرداماد 1

مکمل میرداماد 2

اعمال مجربه میرداماد

جذواتومواقيتازمیردامادبهتصحیح

علم حروف – میر داماد 1

علم حروف – میر داماد 2

کلیات کتاب میر داماد جلد 1

کلیات کتاب میر داماد جلد 2

میرداماد جلد دوم قسمت دوم

میرداماد جلد دوم قسمت سوم

میرداماد جلد چهارم جلد 1

میرداماد جلد چهارم جلد 2

میر داماد جلد 5 ناگفته های ماورا

میرداماد جلد ششم ناگفته های ماورا

میرداماد جلد هفت قسمت 1

میرداماد جلد هفت قسمت 2

میرداماد جلد هشت

این میزان کتاب علوم غریبه و دعانویسی از یکی از دانشمندان بزرگ این علوم را یکجا جمع کرده ایم تا دیگر هیچ سوالی در مورد روشهای این استاد بزرگ باقی نماند

اگر توجه کنید به صورت پراکنده کتابهای این استاد بزرگ علوم خفیه در اینترنت وجود دارد ولی ما انها را یکجا اورده ایم تا شما کاربران گرامی بتوانید از انها بخوبی در راه یادگیری علوم باطنی استفاده کنید

چون تعداد کتابها خیلی زیاد هست فهرست چندتای انها را میزاریم:

فهرست جلد دوم:

یادگیری در علوم و فنون غریبه
استخدامات و ختومات
احضارات در جن و انس و موکل
ادعیات کارگشایی و بخت گشایی و طلب فرزند
دعا های مهر و محبت و رزق و روزی و فروش متاع و کالای خود
دعا های فتح و پیروزی و باطل نمودن سحر و جادو و وفقات
اسامی چهارده معصوم (ع) همراه با نام و لقب و کنیه و نام پدر و نام مادر بزرگوارشان و مدت امامت و محل تدفین و شهادت و نام قاتلان ائمه و تاریخ شهادت و محل شهادت و تعداد فرزندان دختر و پسر
در عقد و حمل آن
انواع وفقات مهر و محبت بین دو یا چند نفر
انواع دعا کار گشای عظیم
عقد سوره حمد و عقد محبت
جدول اسماء الهی و اعداد آن
جهت محبت و لوح آن
دعای خطّبه حضرت آدم علیه السّلام
قاعده استخراج اسماء الله
وفقات شفای بیماری و…
وفقات و اشکال دعا جهت فتح و نصرت و حاجات
دعا و وفقات جهت هلاکت و نابودی دشمن ظالم و شخص ظالم
دعا و رسم شکل وفق مربعه ای شکل آن جهت حامله شدن زن نازا که بچه دار نمی شود
جهت محبت عظیم و قوی و جذب طرف به خود
انواع دعا جهت ادعای قرض و وسعت رزق و روزی
دعا های گشایش بخت دختران و زنان که خواستگاری ندارند
دعا زبان بند عظیم و بستن زبان مردم از بدگویی
جهت رفع انواع گرفتاری های زندگی و کاری
دعا جهت قوت حافظه و افزایش دانش و هوش و رسیدن به علم لدنّی و باز شدن درهای علم لدنّی بر وی
احضار فرد غایب و آوردن او از راه های دور
اگر کسی را بخت بسته شده باشد و کارش راست نمی آید این عمل را انجام دهد
ساعات دعا نویسی و روزهای ایام هفته و ماه و کوکب آن
دفع ترس از مردم و حیوانات موزی و کشایش کارها و رهایی از سختی و دفع کینه دشمن و خلاصی از رنج و بلاها این عظیمه را بنویسد و با خود دارد
لوح جهت چشم زخم و ترس کودکان و دفع غم و رنج قولنج و تب و ترس از دیو و پری و جن در ساعت قمر این مربع را نویسد
برای صلح و دوستی میان کسی و حوایج و قبول شدن در میان خلق این عظیمه مربع را نویسد
اوقات روز و شب و ماه های آن
شرح خاتم زهره هرکه این خاتم را بنویسد در ساعتی که قمر در برج خاکی باشد
در تعقیب هر نماز فریضه آن را خواند
تعقیب نماز ظهر و اعمال آن ساعت
در تعقیب فریضه نماز مغرب
تعقیب نماز عصر و اعمال آن ساعت
وقتیکه قرص آفتاب ساقط شد مغرب شرعی فرا رسید