دانلود کتاب مجمع الدعوات کبير خرید نسخه اصلی فارسی

تومان15,000

توضیحات

دانلود کتاب مجمع الدعوات کبير خرید نسخه اصلی فارسی را اماده کرده ایم.با دانلود کتاب مجمع الدعوات کبير خرید نسخه اصلی فارسی میتوانید به قویترین دعاها برای امورات دسترسی پیدا کنید

کتاب مجمع الدعوات کبير یکی از بهترین کتاب های دعانویسی و علوم غریبه میباشد.اکثر دعانویسان از این کتاب برای سرکتاب استفاده میکنند و در واقع دعانویسی وجود ندارد که از این کتاب استفاده نکرده است.

این اثر همانند کتاب کشکول شیخ بهایی یا ان دسته از اثار علوم غریبه که به مباحث گسترده ای پرداخته اند یعنی در مورد دعاهای رزق و روزی یا کارگشایی یا دفع غم و پیدا کردن موقعیت میباشد

البته کتابهای اینگونه در سایت زیاد هستند مثلا کتاب نقش سلیمانی که بازهم از اثار شیخ بهایی هستند.در سایت از این دسته اثار فراوان هستندالبته مجموعه ااثر هم داریم مثلا مجموعه کتاب میرداماد کبیر یا اثار شیخ بهایی در علوم غریبه در سایت هستند.

قدیمی ترین اثار یا معروفترین انها مثل کتاب طمطم هندی و همین مجمع الدعوات میباشد

فهرست مطالب کتاب مجمع الدعوات کبير :

فایدهآداب نیسان و در کیفیت آن
دور کردن امراض اطفال و کودکان و زنان، دعاها شفای امراض
دعاها جهت حفظ مادر و فرزند
جهت طلب علم و وسعت رزق و روزی و قضای حوائج مهم
دعاها جهت شفایابی امراض از ائمه اطهار
برای افسون و طلسم و دور کردن آن
دعای آبله و معالجه دمل و دعای دور کردن دردهای شکم و درمان درد گلو و دهان و دندان
افسون هندی جهت بادها و دردها و باد سردی و معالجه بادها …
دعاها رضویه و دور کردن برص و رفع درد دندان و بیماری های دهان و دندان
درمان سیاه سرفه، دور کردن شر و بلیات
درمان و رفع ریختن موی سر
لیالی قدر و ماه مبارک رمضان و اعمال روز و شب های ماه مبارک رمضان و اعمال عید قربان و اعمال …
زیارات امام حسین (ع)
درباره دعای جوشن کبیر و دعای جوشن صغیر و فواید و فایدهآن
در باب فتح مهمات و رسیدن به حاجات مهم
دربیان تعبیر خواب و خواب بینی
دعای قربانی و قربانی کردن گوسفند
احکام سر تراشیدن، احکام فصد حجامت
محرم نامه
درباره توسعه رزق و روزی
در ختومات و تسخیرات و طلسمات
دعای القعده و درباره احکام ستاره دنباله دار، طرف المغرب و فی طرف المشرق و
ماه حوت ماه حمل ماه ثور ماه اسد ماه سنبله ماه میزان ماه عقرب ماه قوس ماه حوت
احکام جهیدن اعضاء و مستحباب وقت جماع
فالنامه و برج میزان الرجال، برج عقرب و برج میزان النساء، برج توس النساء، برج عقرب الرجال
در عرض حاجات و مهمات و حاجات مهم
ظهور کمشده و پیدا کردن دزد
فایدهاسماء الحسنی و فواید نامهای خداوند