کتاب طلسمات سليماني pdf دانلود 2 کتاب عالی

تومان16,000

توضیحات

کتاب طلسمات سليماني pdf دانلود 2 کتاب عالی برای شما آماده کرده ایم.در واقع این 2 کتاب طلسمات سليماني pdf بهترین کتب در مورد طلسم های موسوم به سلیمانی میباشند

کتاب طلسمات سلیمانی اول نقش سلیمانی میباشد که با زبانی ساده اکثر مباحث علوم غریبه را پوشش داده است.همانند کتاب گلزار تعویذات این کتاب نیز از بیانی روان و ساده استفاده کرده است

البته در مورد مباحث طلسمات کتاب رستاخیز مردگان نیز در سایت قرار دارد

کتاب طلسمات نقش سلیمانی در 82 صفحه با زبان فارسی میباشد

فهرست مطالب:

درمورد علوم غریبه خاصه
خواندن عملیّات و نقش و غیره
قسم جلالی و یا جمالی
تعیین مکان و اختلافات مکان
آغاز عمل در عروج ماه
اسم و دعا خواندن
اعمال اجابت صاحب عمل
در مورد برجها و تفسیر فتح الغیر
دائره بروج
در مورد طالع و فن استخراج طالع برای حبّ و غیره
در مورد ستارگان و عجایب المخلوقات و مقصود العاشقین
اشکال و رنگ سیارگان و موکلان و اختلافات آنها
در مورد ساعتهای شب و روز که باید دانست و تاثیر ساعات شبانه روز
نقشه دریافت ساعت بطور دهوب کهری، حصّه اول صبح و حصّه دوم بعد میانه روز
جدول ساعتنامه و ساعتهای روز و شب بوجه احسن المعلوم
جدول ساعت نامه
در مورد سعد و نحس ستارگان و ساعتهای آنها
در مورد بخورات از جواهر خمسه و مقصود العاشقین
در مورد فالنامه ستارگان
در مورد ماههای قمری و تاریخهای نحس و قمر در عقرب
در خواندن عملیّات رعایت ماههای قمری همچون ماههای شمسی
در مورد معنی اعداد و ابجد در اکثر رسائل که مرقوم است
در مورد حروف تحجّی عاملان فنّ و کاملان علم نجوم
زکوه علم – زکات علم
اقسام تعویذات که شامل آتشی، بادی، خاکی، آبی و شرح آن
در مورد تعویذ نوشتن و زبان بندی و خواب بندی در ساعت عطارد
جهت تیغ بندی در ساعت مرّیخ و بنام دشمن
برای محبّت و برای ترقی رزق و روزی و ساعات آن
برای مرض و تعویذ عداوت در میان ظهر و عصر
در مورد پر کردن نقش
در مورد عملیّات و تعویذات مشتمل بر هجده فصل
عملیات تعویذات برای رفع حاجات
برای حصول دعا و برآمدن حاجات مجرب
در مورد تعویذات بجهت وسعت رزق و طلب جاه و عزّت
بچهت گشایش و رفع تنگدستی و نوشتن نقش آن
بجهت فروش اشیاء و متاع مغازه خود و نوشتن نقش آن
مستجاب الدّعوات شدن
اسماء الحسنی بحساب حروف ابجد
در مورد عملیّات حبّ و تعویذات آن
در مورد عملیّات تعویذات بغض و عداوت
در مورد زبان بندی
در مورد خواب بندی و خواندن سوره ناس
در مورد تعویذ تیغ بندی و اگر خواهی شمشیر و سلاح دشمن کارگر نشود
در مورد عملیّات و تعویذات برای احضار شخص غائب
در مورد گریخته و پیدا شدن او
در مورد شناختن دزد و مال برده و پیدا کردن شخص دزد و محل و مکان آن
در مورد عملیّات و تعویذات رهائی محبوس (آزادی از زندان)
در مورد عملیّات و تعویذات دافع آسیب و غیره
در مورد علامات سحر زده و عملیات و تعویذات دفع سحر و طلسم و جادو و شخصی که جادو شده
در مورد چشم زخم و نظر بندی و عملیات و تعویذات دفع آن
در مورد عملیّات و تعویذات گریه بسیار کودک و طفلی که زیاد گریه می کند
در مورد دریافتن حال مریض و اینکه مریض زنده می ماند یا می میرد و خوب می شود
در مورد آسیب از جن و پری و شخص جن زده
در مورد عملیّات و تعویذات شفای امراض هر نوع بیماری های متفرقه
در مورد معالجات مشتمل بر دوازده فصل که شامل
در مورد علاج خارش بدن
در مورد دفع درد سر
در علاج دردهای مربوط به چشم
در مورد امراض درد دل و دردهای مربوط به شکم
در مورد حذر کردن
در مورد ضرب یعنی ضربه به اعضای بدن خوردن
در مورد علاج سوختگی
در مورد علاج دفعیه و سحر
نسخه جهت بواسیر
در مورد علاج زهر و غیره
در دعاهای های متفرقه دیگر

کتاب طلسمات سلیمانی دوم طلسمات نقشبندیه یا خزینه الاسرار و کشف الاخفا میباشد.نویسنده ان شیخ بهاالدین محمد نقش بندی میباشد.توسط درویش حسین نمینی گرداوری شده است

کتاب در 314 صفحه و به زبان فارسی میباشد.کتاب طلسمات سلیمانی نقشبندیه همانند کتاب هزار طلسم و کتاب کنزالحسینی مباحث بسیار گسترده ای را پوشش داده است و از این نظر فوق العاده میباشد

فهرست مطالب:

دعاها جهت کاشتن و بذر افکندی کشاورزان جهت برکت محصول
آگاهی از عالم غیب هیبت و عظمت
افزایش مشتری یک دکان و رونق تجارت
اگر کسی وارد محل خوفناک و ترسناکی شود این عمل را انجام دهد
باطل کردن افسون و جادو و شخصی که افسون شده و طلسم شده
از جهت حاضر کردن از راه دور و آوردن شخصی از راه دور به نزد خود
از جهت ازدواج دختران و زنان که خواستگاری
ندارند و پیدا شدن خواستگار
از جهت اضرار و تخریب دشمن و نابودی فرد
ظالم با خواندن سوره مائده و…
از جهت اطمینان از شغل خود
از جهت اینکه بدانی بیماری که نظر زده شده
و زخم چشم او را مبتلا کرده یا …
با استفاده از سوره قل اعوذ برالفلق
از جهت آزار رساندن به دشمن و به زحمت
و دردسر انداختنش و عمل به…
از جهت باز کردن زبان اطفال
از جهت بدست آوردن اعتبار
از جهت برکت در شکار
از جهت برگرداندن شخص فراری
از جهت بطلان زخم چشم و تشخیص آن
از جهت بطلان افسون و گشایش در کارها با جدول حروف
از جهت بهبود بیماری روحی و روانی و شفای کامل
از جهت بهبود بیماری فلج
از جهت بهم زدن شراکت در کار و فعالیت
با کسی و انصراف شراکت با شخصی
از جهت بهم زدن کار یا عملی
از جهت پر خیر و برکت شدن درخت میوه و باغ
از جهت پیدا کردن هیبت و عظمت و قوت
و قدرت و افزایش نیروهای درونی
از جهت پیدا کردن یار و معشوق و دوست
و همدم و وفق مربوط به آن
از جهت تقویت حافظه و ذهن و تقویت حافظه
از جهت تنگ نفسی با خواندن سوره فاتحه و…
از جهت توقیف اشخاص
خزینه الاسرار
از جهت جلب رضایت در ازدواج با طلسم آن
از جهت جلب مهر و محبت و دوستی
از جهت جلوگیری از انحراف زنان و دختران با استفاده از طلسم
از جهت جلوگیری از سقط جنین
از جهت حفاظت مزرعه از یان پرندگان
از جهت خلاصی از افتراح و زبان بند دشمن و
دشمنان از شر سخن چینی و تهمت و افتراح
از جهت خلاصی از حشرات موذی
از جهت خلاصی از زندان با رسم مثلث حروف
از جهت خلاصی زندانی که بناحق حبس شده
از جهت داشتن اولاد و فرزند پسر و راحتی زایمان زن باردار
از جهت در امان ماندن از شر دشمنان ظالم و ستمگر با خواندن سوره…
از جهت درد شکم، درد ناف, درد گردن، درد دست و درمان بیماری آبله و…
از جهت درمان بیماری های قلبی و عروقی
از جهت درمان تب شدید شخصی
از جهت دسترسی به شخص مهم، اگر قصد
ملاقات و صبحت با شخص مهمی را دارید
از جهت دفع انس و جن و شیاطین
از جهت دفع آتش و آتش سوزی با خواندن ذکر
از جهت دفع بیماری فلج و امثال آن
از جهت دفع جنگ و دشمنی
از جهت دور کردن بیماری و مرض از یک خانه
از جهت رسیدن به آرزوهای خود با نگهداشتن
مربع طلسم وفق مربوطه با خود
از جهت رفع بی خوابی و خواب آلودگی
با خواندن سوره اعراف و…
از جهت رفع بیماری نامشخص و ناعلاج
از جهت رفع جنون که با مشک و کافور در
زعفران نوشته بر بالین سر بیمار آویزان کنند
از جهت رفع درد دندان و دندان دردهای شدی
از جهت رفع درد کودکان و اطفال
از جهت رفع دل درد
خزینه الاسرار
از جهت رفع زنای زن و مرد
از جهت رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها
از جهت رفع سردرد
از جهت رفع کابوس های ترسناک شبانه وبختک و
معالجه بیماری که دچار کابوس و خیالات واهی شده است
از جهت رفع مشکلات و عدم تکرار مصائب و سختی ها
از جهت رونق کسب و کار و روزی
از جهت زیاد گریه کردن کودکان و اطفال
از جهت شناخت سارقین و پیدا کردن دزد
و مال دزدی شده و یافتن آن
از جهت صحبت با اجنه و ایجاد ارتباط با اجنه
و مشورت با آنها و استفاده از توانایی آنها،
جهت آگاهی از امور و استخدام خدام آنها و
معشور شدن با آنها و سوال کردن از آنها و…
از جهت عدم ورود ساریق به منزل
از جهت فروش اشیاء و اجناس و کالاهای
مغازه و تجارتخانه خود با آیات کریمه…
از جهت کسب حاجات نزد بزرگان
از جهت کسب موفقیت در اجتماع
از جهت گشایش بخت و اقبال و دعاها بخت گشایی دختران
از جهت گشودن بخت دختران جوان و کسانیکه خواستگاری ندارند
از جهت محافظت انسان و حیوان و ملک و جنس
و باغ و بوستان محصولات از چشم حسود و
زخم نظر با مربع اسم اعظم…
از جهت محبوب القلوب بودن زنان
از جهت محبوب القلوب کردن خود و این طلسم
را بصورت مثلث رسم نماید که با اذن خداوند
گرفتار محبت وی شود و محبوب القلوب همگان شود
از جهت مصون بودن از زخم چشم و چشم زخم
از جهت مصون ماندن از حلول اجنه
از جهت مصون ماندن از شر جن و انس و شیطان
و وسوسه های شیطانی
از جهت مصونیت از غرق شدن در دریا و کسیکه
در راه مسافرت از طریق دریا است که غرق نشود
از جهت معالجه بیماری سرخک و وفق مثلث آن
از جهت نابودی و هدم یک منطقه در ساعت رویت مریخ و…
از جهت نزول باران
از جهت یافتن کودک گمشده یا کودک گریخته
پیچ خوردگی پا هنگام راه رفتن
جهت بیخواب کردن دشمن با دستور…
جهت تحریب و افرار و قهر دشمن با سوره بقره…
جهت جلب مهر و محبت و عمل تشیر و اثر کردن
مهر و محبت به شخص مخاطب
در بیان اعمال غریبه و امور عجیبه
در جایی که احتمال چشم زخم می رود
در فضیلت و فواید خواندن قرآن کریم
دعای حاضر کردن موکل خادم حرف (میم)
دعای موکل حرف (کاف)
دعای حاضر کردن موکل خادم هر حروف
رهایی از تنگدستی و فقر و فلاکت و بی پولی
شرایط قرائت کتاب شریف قرآن کریم
طلسم پیدا کردن دفینه یا گنج یا خزینه
کسیکه دچار چشم زخم شده و از جهت هر گونه چشم زخم
مجموعه طلسمات و دعاها
مربع اسم اعظم الحق از جهت رفع هر مشکلی
مربع حروف از جهت هر نوع مقصودی
وفق حرف (ن) و خواص و فواید آن و موکل و خادم حرف (ن)
هکدا از جهت در امان ماندن خانه از حشرات موزی
هکذا از جهت رسیدن به اهداف و امیدها و آرزوهای
خود در زندگی و کار و تجارت با رسم مربع وفق مربوطه