کتاب تعويذات محبت قوی و فوری شامل دستورات عالی

تومان18,000

توضیحات

کتاب تعويذات محبت شامل دستورات عالی را برای شما کاربران گرامی اماده کرده ایم.این کتاب تعويذات محبت 2 کتاب میباشد که هردو بسیار عالی در این زمینه میباشند

کتاب تعويذات محبت اول کتاب عملیات عشق و محبت میباشد.به زبان فارسی اردو در 308 صفحه نوشته شده است

در واقع کاملترین کتاب درباره تعویذات محبت و دوست داشتن در این کتاب امده است و بطور تخصصی این مبحث را پوشش داده است که در بقیه کتاب ها همچین چیزی پیدا نمیشود

البته در زمینه علوم غریبه کتاب رستاخیز مردگان را هم داریم که یک کتاب بسیار قدرتمندی میباشد و مباحث زیادتری را پوشش داده است.اما درباره تعویذات محبت قطعا کتاب عملیات عشق و محبت عالی میباشد.

فهرست کتاب:

برای اینکه کسی را از عشق خود دیوانه کنی
برای اینکه کسی را تابع خود گردانی
برای اینکه انسان مورد علاقه ات را بیقرار خود کنی
برای اینکه انسان مورد علاقه ات را مطیع خود گردانی
درباره احضار حاکم مهربانی
درباره تسخیر جن
درباره تفریق و جدایی
درباره حاکم ظالم مهربانی
درباره حب و محبت و عشق
درباره درمان انواع دردها
درباره رزق و روزی
درباره قوت کرامات
برای حاضر کردن شخصی از زجایی بجای دیگر
خاوند بیوی پر فریفته هوجائی
درد سر
رعشه
رنگ اور روشنی سی علاج
طلسمات و تعویذات جهت تسخیرات
عملیات حب
عملیات محبت
فالج
کامیاب محبت کی لیی
کرشمه اعداد
محبت بین زن و شوهر
محبت کی لیی اکسیر
محبت کیاهی؟
مطلبوب محبت
انسان مورد علاقه ات اظهار محبت کری
انسان مورد علاقه ات کوفریفته کرنا
مفید طبی مشوری

کتاب تعویذات محبت بعدی در زمینه دعانویسی کتاب طمطم هندي میباشد.به زبان فارسی و در 241 صفحه میباشد

البته سبک نگارش کتاب طمطم هندی مانند کتاب کنزالحسینی یا مجموعه کتاب میرداماد میباشد که طیف زیادی از مباحث دعانویسی و علوم غریبه را پوشش داده است اما در موضوع محبت نیز بخش های زیادی دارد و به این موضوع نیز خوب پرداخته است

چون کتاب طمطم یک کتاب معروف در نزد اعل علوم خفیه میباشد و اکثرا از ان مخصوصا در کارهای محبت استفاده زیاد میکنند برای همین این کتاب را نیز اوردیم تا مکمل کتاب اولی باشد.

شاید بتوان کتاب های دیگری مانند کتاب گلزار تعویذات را در زمینه عشق و محبت اضافه کرد اما قطعا به اندازه این دو کتاب در این مورد دران مطلب نیست

وگرنه در کتاب هزار طلسم اصلی نیز مطالبی در زمینه بدست اوردن عشق و محبت شخص مورد نظر وجود دارد.اما مطمئن باشید دو کتابی که برای دانلود شما کاربران گرامی قرار داده ایم در این مورد از بقیه کتاب ها بهتر هستند