کتاب تعويذات اهل سنت شفاء الاسقام و الاحزان مولانا محمد عمر سربازی

تومان15,000

توضیحات

کتاب تعويذات اهل سنت شفاء الاسقام و الاحزان مولانا محمد عمر سربازی که برای شما اماده کرده ایم معروفترین کتاب تعويذات اهل سنت میباشد و مباحث بسیار گسترده ای را در علوم غریبه پوشش داده است

سبک نگارش این کتاب همانند کتاب تعويذات محبت عملیات عشق و محبت نیست که فقط در مورد یک مطلب باشد بلکه با بررسی انواع تعویذات و دعاها در مورد رزق و روزی کارگشایی دفع دشمن و…تمام موارد را بررسی کرده است

کتاب تعويذات اهل سنت شفاء الاسقام و الاحزان مولانا محمد عمر سربازی در فرمت پی دی اف به زبان فارسی و در 162 صفحه میباشد

همانند کتب علوم غریبه مثل کتاب رستاخیز مردگان یا دیگر آثار معروف در این زمینه که برای بحث های بسیار گسترده و جهت رفع نیاز جمیع مشکلات و پرسش به انواع نیازها هستند مثل کتاب ميرداماد کبير یا کتاب کنزالحسيني این اثر نیز همینگونه میباشد

فهرست مطالب کتاب تعويذات اهل سنت :

وظیفه نام اعظم در جهت هر حاجتی
در جهت گشایش رزق و روزی
در جهت معزول شدن و بعد داخل شدن در آن کار
در جهت ترقی دینی و دنیوی
در جهت مقبول شدن پیش مخلوقات
در جهت دور شدن تمام آفات
در جهت کامل شدن هر حاجت
در جهت سلامت ماندن مرکب دریائی و کشتی
در جهت سلامتی سفر ماشین و غیره
جهت درد شکم
جهت تب سیاه و رنج
در جهت اطمینان قلب
در جهت هر حاجتی
در جهت کامیابی خویش و ناکامی دشمن خویش
در جهت امدادهای غیبی
در جهت حاصل شدن دیدار با رسول االله صلی االله علیه و سلم
در جهت نقصان بدعهدان
در جهت عهد وفا کنندگان دعای نیک
در جهت معلوم کردن حال دزد و اینکه مال برده و دزد برده کجاست
در جهت هلاکت و بدبختی دشمن و نابود کردن دشمن
در جهت معاصی گناهان
جهت بستن زبان دشمنان و بدگویان
در جهت جدایی در میان دو کس که خیال بدی دارند
جهت رفع کردن عادت و عادات بد خود
جهت موفق شدن به حج، رفتن به زیارت خانه خدا
خادم و تحت تسلط خود درآوردن ظالم و یا کسی
جهت خیر و برکت در مال و منال و ثروت و کار در تجارت
جهت امن از آفتهای یک ساله
جهت رفع و نجات از هر مشکلی و رسیدن به حاجات خود
در جهت درمان بیماری های مربوط به چشم
در جهت بیماری بواسیر
جهت بیماری آبله
جهت تمامی بیماری ها
در جهت بیماری درد کمر و گردن
جهت درد دندان و دندان درد
در جهت پیدا شدن فرزند گم شده
کتاب شفاء الاسقام و الاحزان
در جهت بند آمدن خون
در جهت درمان درد گلو و گردن
دعایی در جهت درد گوش
دعایی در جهت درد پیشانی و درد سر
در جهت زیاد شدن شیر مادر
در جهت بستن شمشیر و توفک و غیره
در جهت ابطال سحر و جادو و طلسم
جهت حفاظت از آتش
جهت محبت پیدا کردن در میان دو کس
در جهت جدایی و تفرقه بین دو کس
جهت نرسیدن به نظر بد
نام چهل کاف کبیر در جهت هر مشکل خصوصا در جهت دفع جنّ
در جهت گشادن مرد بسته از نزدیکی زن خود
در جهت حال بند زنان
در جهت زنی که فرزند نمی آورد، درمان زن نازا
در جهت زنیکه خون حیض او بند نمی آید
در جهت درد ناف و افتادن ناف نوزاد
دعاء در جهت امّ الصبیان
در جهت دیو و پری و جنّ و جوگی و غیره
در جهت درمان خارش تمام بدن یا هر یک از اعضاء بدن
کتاب شفاء الاسقام و الاحزان
در جهت درمان تب و تب های شدید و تب و لرز
در جهت فتح و پیروزی در جمیع کارها و امور مهم
در جهت شکستن فوج و لشکرهای دشمن
در جهت مهر و محبت و دوستی و آشتی میان یک کس یا جمع
شرح دعای فتح نامه
در جهت گشایش رزق و روزی
در جهت زیاد شدن شیر زن و شیر گاو و حیوانات دیگر
در باب کفایت مهمّات کلّی
در باب خاصیت االله الصمد
در بیان کشف القلوب
در بیان کشف القبور
در بیان سیر کردن آسمان و زمین
در بیان خزانه غیب
در بیان مسخر کردن پادشاهان و حکام
و تحت تسخیر خود درآوردن
در بیان یافتن علم کیمیا و سیمیا و هیمیا و ریمیا
در بیان مسخر کردن تحت تسخیر خود قرار دادن جن و انس
در بیان آب و طعام پخته و غیر پخته
در جهت زیادتی روغن
در جهت برکت شیر و روغن
اگر یکی را زحمتی برسد
در جهت اطلاع حال دزد و یا دیگر امری که پوشیده است
در جهت درمان تمامی امراض و بیماری های کودکان و اطفال
در جهت ردّ گمشده و گریخته
در جهت دفع گزند نیش کژدم و نیش مار
در جهت صاحب اولاد و بچه دار شدن زن نازا
در جهت حفظ از جنّ و انس و شیاطین
در جهت تقویت حافظه و ذهن
در جهت دفع هر امراض مهم
در جهت دفع سمّ و نیش مار و جانوران نیش دار
در جهت دفع نظر بد از جمیع حیوانات و انسان ها
در جهت وبا و طاعون و آفات دیگر
در جهت آسانی زایمان زن
در جهت دفع موش و پشه و
در جهت دفع ملخ از مزارع
در جهت دفع وسواس و درد
در جهت پیدا کردن چیزی که گم شده
در جهت تسخیر سواری
در جهت لرزش و هول دل
در جهت ازدیاد نور چشم و شفای دردهای چشمی
در جهت بیدار شدن در اوقات خاصی، ساعت خاصی از شب
در جهت دفع احتلام
در جهت دفع افقنان در عشق باطل
در جهت دفع بگ و گرّ
نامهای اصحاب کهف در جهت از امان از غرق و آتشزدگی
در جهت پیدا شدن پسر
در جهت مسحور و مریض لاعلاج
در جهت بادهای سرخ
در جهت دریافت حال مریض
در جهت تمامی حاجات و دفع مشکلات
در جهت آسانی ترک شیر اطفال
در جهت دفع ضعف بصارت
در جهت بیماری بواسیر هر نوعش
در جهت رد چیز و مردم گم شده
در جهت دفع یا هلاکت دشمن ظالم
در جهت نجات و خلاص شدن از زندان
در جهت دفع چشم زخم و نظر
آیت قطب در جهت ۲۵ اشیاء
در جهت عرق النساء
در جهت زنیکه اولادش زنده نماند
در جهت غنی شدن و باطنی و ادای
قرض و دفع گدائی و بدبختی
در جهت زیاد شدن آب چاه

همانطور که گفتیم کتاب شفاالاقسام به سبک اثار کامل علوم غریبه همانند چندین کتاب میرداماد یا مثل کتاب کنزالحسینی نوشته شده است.در واقع یک اثر خوب باید از جمیع جهات به نیاز ها پاسخ دهد و نویسنده ان مولانا عمر سربازی این کار را بخوبی انجام داده است