دانلود رايگان کتاب دعانويسي هفت قدرت نسخه اصلی

دانلود رايگان کتاب دعانويسي هفت قدرت نسخه اصلی در واقع دانلود رايگان کتاب دعانويسي هفت قدرت نسخه اصلی وجود ندارد.یعنی کتاب هفت قدرت اصلا وجود ندارد.برای همین میتونید با کلیک بر روی تصویر زیر بهترین و کاملترین مجموعه کتابهای دعا نویسی را مشاهده کنید

کتابهای دعانویسی که بعد از کلیک روی تصویر میتونید مشاهده کنید بهترین ها در زمینه علوم غریبه و دعانویسی هستند.مانند کتاب طمطم هندی که یک اثر بسیار معروف میباشد.

یا کتاب رستاخیز مردگان که معروفترین کتاب علوم باطنی در دنیای غرب میباشد.البته اثار دانشکندان بزرگ مثل شیخ بهایی یعنی کتاب کشکول شيخ بهايي یا کتاب نقش سلیمانی که منسوب به شیخ بهایی میباشد

حتی مجموعه اثار نیز قرار داده ایم مانند کتاب میرداماد کبیر که حدود بیست کتاب از میرداماد دران قرار دارد

حالا فهرست مطالب برخی از کتابها را در پایین می اوریم تا کمی بیشتر انها اشنا شوید:

1.انواع روشهای دعانویسی

 1. بستن اللسان
 2. بستن الرجال
 3. ختم مجرب
 4. طریق احضار ارواح
 5. بستن شهوت مرد
 6. برای زیاد شدن شیر زن
 7. بستن تب
 8. برای رفع گریه کودک
 9. برای بیدار شدن در ساعت معین
 10. برای برکت کیسه
 11. دیدن اموات در خواب
 12. کشف در خواب
 13. رمز عظیم
 14. لوح اثبات
 15. دوای ریزش مو
 16. زبان بند
 17. احضار موکل و ده ها مطلب دیگر
  فالنامه جفر:
 18. فالنامه شیخ بهائی
 19. در احوال شیخ بهائی
 20. طریقه سئوال و جواب از فالنامه
 21. جداول اصلی فالنامه شیخ بهائی
 22. مدح و دعا قبل از فال
 23. وفق دوم دیدن سلاطین وقت
 24. وفق سوم سرانجام زندگی
 25. وفق چهارم طلب هرگونه حاجت
 26. وفق پنجم زناشویی
 27. وفق ششم نقل مکان
 28. وفق هفتم دیر یا زود آمدن غائب
 29. وفق هشتم حال غائب و مسافر
 30. وفق نهم عاقبت کاری که در نظر است
 31. وفق دهم ساختن بنا و عمارت
 32. وفق یازدهم حصول مدعا و مقصود
 33. وفق دوازدهم مسافرت
 34. وفق سیزدهم وام گرفتن
 35. وفق چهاردهم معامله و تجارت
 36. وفق پانزدهم شرکت
 37. وفق شانزدهم فروختن جنس یا ملک
 38. وفق هفدهم رفتن به گردش و شکار
 39. وفق هیجدهم زراعت
 40. وفق بیست و پنجم راست یا دروغ بودن خبر
 41. وفق بیست و ششم پیدا شدن و نشدن گمشده
 42. ضمیمه شامل نمونه جوابهائی که بوسیله مولف استخراج شده بصورت ابیات و مطالب دیگر….
  کتاب کشکول شیخ بهایی:
 43. فالنامه شیخ بهایی
 44. قاعده برای شناخت ایام نحس
 45. برای دختری که خواستگار ندارد
 46. برای درمان مرض لاعلاج
 47. تعویذ برای محبوب شدن
 48. برای دفع سر درد
 49. تعویذی برای رسیدن به همه مرادها
 50. برای محبت میان دو شخص
 51. اگر خواهی عشق خود را دیوانه کنی
 52. برای دفع جن
 53. برای گشایش روزی
 54. برای تقویت حافظه
 55. برای گرفتن دزد
 56. برای قوت جماع
 57. شناخت طالع مردان و زنان و ده ها مطلب دیگر